Kronik Rahatsızlığı Sebebiyle İdari İzinli Verilen Zabıta Personellerinin Makta Fazla Çalışma Ücretleri Hk.

  • 07.04.2020 H*** K***
  • ********* ****** Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Soru

Sayın Hocam, 2020/2 ve 2020/4 sayılı cumhurbaşkanlığı genelgeleri ile 16 mart 2020 den itibaren idari izinli (kronik hastalık sebebiyle) olan zabıta personelinin maktu mesaisi nasıl ödenmelidir?

Cevap

Cumhurbaşkanlığınca 22 Mart 2020 tarih ve 31076 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (2020/4) sayılı Genelgede; uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı tutulacağı, belirtilmiştir.

Buna göre, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı nedeniyle idari izinli sayılacak zabıta ve itfaiye personeline maktu fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi gerektiği kanaatindeyiz.  

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar