Uzman Erbaşın Açıktan Atanması Hk.

  • 18.08.2020 A*** K***
  • ********* ****** Hacılar Belediyesi

Soru

Selam hocam Uzman Erbaş olarak görev yapmakta iken kendi isteği ile ayrılan kişinin atanması hususunda; 1) 10/02/2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14'üncü maddesi ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5'inci maddesine "Uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir." fıkrası eklenmiştir. Dilekçe evraklarında kişinin bu yasa çıkmadan önce 31.12.2015 tarihinde bıraktığı anlaşılmıştır. Yasa bu geriye yönelik işler mi? 2) Belediye personel gideri 2019 yılı bütçesinin % 67,74 olarak gerçekleşmiştir. bu durumda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden izin almak gerekir mi? Direk Başkanlık oluru atama yapılsa ne olur.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar