Su ve Kanalizasyon İdaresinde Görevli Müfettişlerin Zam ve Tazminatlarının Hatalı Ödenmesi

  • Mevzuat Tarihi09.01.2019
  • KurumSayıştay

Bu Karar; ödenen özel hizmet tazminatının %150 oranı yerine %225 oranı üzerinden hesaplandığı, kadrosu 1 ila 4 üncü dereceler arasında olan müfettişlere 2025 puan üzerinden yan ödeme zammı hesap edilerek ödenmesi gerekirken, yan ödeme zammının 2700 puan üzerinden hesaplandığı ve 1000 gösterge rakamı üzerinden makam tazminatı hesap edilerek ödenmesi gerekirken, makam tazminatının 2000 gösterge rakamı üzerinden hesaplandığı ve bu suretle kamu zararına sebep olunduğu gerekçeleriyle verilmiştir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar