Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi04.01.2009
  • KurumAkaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İş...

Bu Yönetmelik; Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan personelin hizmet gerekleri esas alınarak kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar