Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi31.10.2003
  • KurumTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Bu Yönetmelik; kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin, Devlet memuruna yüklediği sorumlulukları yerine getirmeyenlere, yasakladığı fiilleri işleyenlere, durumun niteliğine ve işlenilen fiilin derecesine göre uygulanacak disiplin cezalarını vermeye yetkili disiplin amirlerini tespit amacıyla çıkarılmış olup, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar