Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi01.05.2003
  • KurumToprak Mahsulleri Ofisi

Bu Yönetmelik; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda yapılacak sınavda başarılı görülen adayların Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar