2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 12) (Tedavi Yardımı)

  • Mevzuat Tarihi31.05.2005
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28 inci maddesinin (r) bendi ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinde yapılan değişiklikler de dikkate alınarak tedavi yardımına ilişkin (4) sıra numaralı 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi, değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar