2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 2)

  • Mevzuat Tarihi09.01.2004
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; Devlet Memurları Kanununun 212'nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde, yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağını belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar