Öğretim Elemanlarının Yıllık İzinleri Hk.

  • 10.08.2020 M*** Y***
  • ********* ****** İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Soru

Hocam iyi günler, bir Üniversitede Araştırma Görevlisi olarak çalışıyorum. Yıllık izinlere çıkılacak tarihleri dekanlık 1 ay önceden istemişti. Ben de yıllık iznimi kullanacağım tarihleri belirtmiştim. Ancak, benim 2 hafta sonra belirlediğim izin tarihleri dışında izne ayrılmam gerekiyor. (Yıllık iznimden 10 gün daha var) kalan izin hakkımın kullanmamı engelleyen yasal bir durum var mıdır? Ayrıca vekalet bırakabileceğim bir kişi var. Teşekkürler

Cevap

2547 sayılı Kanunun 64. maddesinde; “Öğretim elemanları yıllık izinlerini, normal olarak, öğrenime ara verilen zamanlarda kullanırlar. Bunların diğer izinleri ile Yükseköğretim üst kuruluşları personelinin ve yükseköğretim kurumları memurlarının izin işleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yürütülür. ….” hükmü;

657 sayılı Kanunun 103/1 maddesinde ise; “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.” hükümleri getirilmiştir.

Buna göre, öğretim elemanı olarak yıllık izin yasal hakkınızdır. Ancak, bu izinleri öğrenime ara verilen ve idarece uygun görülen zamanlarda kullanabilirsiniz. İzinlerinizin onaylandığı birimle görüşerek izin kullanma tarihlerinde değişiklik yapmanız mümkündür.

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar