2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 18) (Tedavi Yardımı)

  • Mevzuat Tarihi15.12.2005
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; geri ödeme kurumları arasında uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütleri gidermek bakımından bedeli ödenecek olan ilaçların reçetelenmesi ve geri ödeme esaslarının yeniden düzenlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar