Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi06.09.1990
  • KurumÖzel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

Bu Yönetmelik; Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nda disiplin amirlerinin tayini, tespiti ve uygulanacak esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nın Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 1 inci maddesinde 1 inci fıkrası kapsamına giren memurları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar