Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Başbakanlık Personeli Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi02.05.2002
  • KurumBaşbakanlık

Bu Yönetmelik; eğitim ve araştırma kuruluşlarında, hizmetle ilgili yabancı kurum veya kuruluşlarda ve uluslararası resmi veya özel kuruluşlarda staj veya ihtisas yapmak, bilgi ve görgü artırmak veya lisansüstü öğrenim (master/doktora) yapmak suretiyle yetiştirilmek üzere Başbakanlıkça yurt dışına gönderilecek personelin seçilmesine ve bu personelin söz konusu programlar süresince tabi olacakları hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek olan Başbakanlık Merkez Teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personeli kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar