Devlet Arşivleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.06.2019
  • KurumDevlet Arşivleri Başkanlığı

Bu Yönetmelik; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Devlet Arşivleri Başkanlığında çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; Devlet Arşivleri Başkanlığında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden 5 inci maddede sayılan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar