Helal Akreditasyon Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi24.06.2020
  • KurumHelal Akreditasyon Kurumu

Bu Yönetmelik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Helal Akreditasyon Kurumu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, Helal Akreditasyon Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde görev yapan personelden, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar