Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi25.08.2006
  • KurumTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Bu Yönetmelik; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu personelinin disiplin amirlerini belirlemek amacıyla çıkarılmış olup; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar