İç Denetçi ve Müfettişlerin Makam ve Görev Tazminatı Hk.

  • 06.01.2020 O*** ***
  • ********* ****** Bornova Belediyesi

Soru

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (C) bendine göre ödenen Görev Tazminatı Ödemesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun IV Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 numaralı sırasında “c” ve “d” bentlerine göre birinci dereceli kadroya atanmış İç Denetçi ve Müfettişlerin almış oldukları makam tazminatı gösterge rakamına; 11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı resmi gazetede açıklanan 2008/13694 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Görev tazminatı göstergeleri” başlığı ile 1 inci maddesinde, makam tazminatı öngörmüş olan kadrolara atanmış olanlardan almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamı 4000 ve daha az olanlara 6000 gösterge rakamının, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamına ilave edilmek suretiyle bulunan görev tazminatı gösterge rakamı üzerinden ödeneceği belirtilmiştir. 11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı resmi gazetede açıklanan 2008/13694 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Asgari görev tazminatı” başlığı ile 4üncü maddesinde, bu Kararın 1 inci maddesi gereğince ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının %20'sini geçmesi halinde, görev tazminatının % 80'i asgari görev tazminatı olarak ödeneceği belirtmektedir. Buna göre, Kurumumuzda görev yapan birinci dereceli kadroya atanmış İç Denetçi ve Müfettişlerin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun IV Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 numaralı sırasında “c” ve “d” bentlerine göre ödenen makam tazminatına ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereği ilave olarak ne kadar görev tazminatı gösterge rakamı uygulanacaktır?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar