Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi25.06.2019
  • KurumGençlik ve Spor Bakanlığı

Bu Yönetmelik; Gençlik ve Spor Bakanlığında görev yapan gençlik ve spor uzman yardımcılarının mesleğe alınmalarına, yetiştirilmelerine, gençlik ve spor uzmanlığına atanmalarına; gençlik ve spor uzmanları ile uzman yardımcılarının, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmış olup; Gençlik ve Spor Bakanlığında görev yapan gençlik ve spor uzmanı ve uzman yardımcılarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar