İl Afet ve Acil Durum Uzmanlığı Yönetmeliği

  • 33252
  • 03.04.2024
  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Açıklama

Bu Yönetmelik, il afet ve acil durum uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, il afet ve acil durum uzmanlığına atanmalarına ilişkin usul ve esaslar ile il afet ve acil durum uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları ile diğer hususları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilecek il afet ve acil durum uzmanı ile il afet ve acil durum uzman yardımcılarını kapsar.

Önemli Uyarı

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca bu yazının izinsiz iktibas edilmesi, sosyal medya veya iletişim grupları yoluyla ya da başka herhangi bir şekilde yayılması ve çoğaltılması yasaktır.
İçerikler hakkında kişisel notlar alabilirsiniz. Aldığınız notları yalnızca siz görebilirsiniz.