Cumhurbaşkanlığından İdari İzin Genelgesi

  • Mevzuat Tarihi21.04.2020
  • KurumCumhurbaşkanlığı

Bu Genelge; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların, gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları hususuna ilişkindir.

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

21.04.2020

Sayı: 66836956-010.07.01-E.16440

Konu: İdari İzin

DAĞITIM YERLERİNE

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Metin KIRATLI

İdari İşler Başkanı


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar