Genelgeler

  • Sıralama

Mali ve Sosyal Haklar (2021 İkinci Dönem Maaşları)

Kamu personelinin 2021 Temmuz ayı maaş zamlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesi.

Kamu Görevlileri İşlemleri Görüşlerinin Nasıl Alınacağı

Bu genelge, kamu kurum ve kuruluşlarının memur ve diğer kamu görevlilerine ilişkin mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlere yönelik görüş taleplerinin değerIendirilmesi sürecinin nasıl yürütüleceği ile ilgilidir.

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

Bu Genelge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2021 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde uyulacak hususlara ilişkindir.

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanları İdari İzin Hk.

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler

Cumhurbaşkanlığından İdari İzin Genelgesi

Bu Genelge; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların, gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmal...

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler (dönüşümlü veya evden çalışma, esnek çalışma) Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Korona Virüs(Covid-19) Önlemleri

Bu Genelge; yeni tip korona virüs(Covid-19) isimli hastalığa karşı devletimizin etkin ve kararlı bir şekilde hastalıkla mücadele noktasında yerel yönetimlerimiz tarafından da alınması gereken tedbirlere ilişkindir.

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

Bu genelge, Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları ile ilgilidir.

Sözleşmeli Personel İstihdamı (Esaslar, Sözleşmeler, Unvanlar)

Bu genelge ile, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek kişiler hakkında kurumlar ile ilgi...

Mahalli İdarelerde İlk Defa Memur Alımı

Yerel yönetimlerce sunulan kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı yürütülmesi, idarelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve personel istihdamında gerekli kontrolün sağlanabilmesi için, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu ma...