Genelgeler

  • Sıralama

2022 Yılı Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında 2022 yılında yapılacak yerel yönetim pers...

2022 Yılı Memur Mali ve Sosyal Haklar

2022 Yılı Memur Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi

2022 Yılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2022 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde uygulanacak hususlar.

Sözleşmeli Personel İstihdamı Genelgesi

2022 yılında sözleşmeli personel çalıştırılacaklara ilişkin Genelge.

Mali ve Sosyal Haklar (2021 İkinci Dönem Maaşları)

Kamu personelinin 2021 Temmuz ayı maaş zamlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesi.

Kamu Görevlileri İşlemleri Görüşlerinin Nasıl Alınacağı

Bu genelge, kamu kurum ve kuruluşlarının memur ve diğer kamu görevlilerine ilişkin mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlere yönelik görüş taleplerinin değerIendirilmesi sürecinin nasıl yürütüleceği ile ilgilidir.

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

Bu Genelge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2021 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde uyulacak hususlara ilişkindir.

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanları İdari İzin Hk.

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler

Cumhurbaşkanlığından İdari İzin Genelgesi

Bu Genelge; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların, gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmal...

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler (dönüşümlü veya evden çalışma, esnek çalışma) Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi