Genelgeler

  • Sıralama

Takdir ve Uzlaşma Komisyon Üyelerine Ücret Ödenmesi Hakkı

Bu Genelge; belediyelerde tarhiyat sonrası uzlaşma komisyonuna katılan üyeler ile emlak vergi değerlerinin tespitinde esas alınması gereken asgari ölçüde arsa metrekare birim değerlerinin belirlenmesine ilişkin olarak oluşturulan arsa takdir komisyon...

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları (2022 Yılı)

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2022 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesine, sözleşme ücretlerinin tespitine ve ödenmesine ilişkin genelge.

2022 Yılı Mali ve Sosyal Haklar (Memur ve Diğer Kamu Görevlileri)

25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci...

2022 Yılı Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında 2022 yılında yapılacak yerel yönetim pers...

2022 Yılı Memur Mali ve Sosyal Haklar

2022 Yılı Memur Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi

2022 Yılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2022 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde uygulanacak hususlar.

Sözleşmeli Personel İstihdamı Genelgesi

2022 yılında sözleşmeli personel çalıştırılacaklara ilişkin Genelge.

Mali ve Sosyal Haklar (2021 İkinci Dönem Maaşları)

Kamu personelinin 2021 Temmuz ayı maaş zamlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesi.

Kamu Görevlileri İşlemleri Görüşlerinin Nasıl Alınacağı

Bu genelge, kamu kurum ve kuruluşlarının memur ve diğer kamu görevlilerine ilişkin mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlere yönelik görüş taleplerinin değerIendirilmesi sürecinin nasıl yürütüleceği ile ilgilidir.

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

Bu Genelge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2021 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde uyulacak hususlara ilişkindir.