Genelgeler

  • Sıralama

Cumhurbaşkanlığından İdari İzin Genelgesi

Bu Genelge; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların, gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmal...

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler (dönüşümlü veya evden çalışma, esnek çalışma) Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Korona Virüs(Covid-19) Önlemleri

Bu Genelge; yeni tip korona virüs(Covid-19) isimli hastalığa karşı devletimizin etkin ve kararlı bir şekilde hastalıkla mücadele noktasında yerel yönetimlerimiz tarafından da alınması gereken tedbirlere ilişkindir.

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

Bu genelge, Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları ile ilgilidir.

Sözleşmeli Personel İstihdamı (Esaslar, Sözleşmeler, Unvanlar)

Bu genelge ile, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek kişiler hakkında kurumlar ile ilgi...

Mahalli İdarelerde İlk Defa Memur Alımı

Yerel yönetimlerce sunulan kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı yürütülmesi, idarelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve personel istihdamında gerekli kontrolün sağlanabilmesi için, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu ma...

KPSS Merkezi Yerleştirme (Mahalli İdarelerde)

KPSS sonuçları esas alınarak -ikinci bir sınav veya mülakat yapılmaksızın- personel talebinde bulunmak isteyen yerel yönetimlerin taleplerine ilişkindir.

Mali ve Sosyal Haklar

2019 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge

Mahalli İdareler 2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında, 2019 yılında yapılacak yerel yönetim personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu.

Hediye Alma Yasağı

Bu genelge, hediye konusunda mevzuatla belirtilen kurallara kamu görevlilerince titizlikle uyulması, özel kişi, kuruluş veya şirketlerce çeşitli vesilelerle sunulan ve “yasak” kapsamında olan hediyelerin kabul edilmemesi ve bu konuda yöneticiler tara...