Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi17.04.2015
  • KurumMilli Eğitim Bakanlığı

Bu Yönetmeliğin amacı, eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için aday öğretmenliğe ve öğretmenliğe yapılacak atamalar ile öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar