KPSS Merkezi Yerleştirme (Mahalli İdarelerde)

  • Mevzuat Tarihi10.10.2019
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

KPSS sonuçları esas alınarak -ikinci bir sınav veya mülakat yapılmaksızın- personel talebinde bulunmak isteyen yerel yönetimlerin taleplerine ilişkindir.

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

10.10.2019

Sayı: 48563918-900-E.238549

 

Konu: Merkezi Yerleştirme

 

DAĞITIM YERLERİNE

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 10/10/2019 tarihli ve 41515602-900(900)-E.2516380 sayılı yazısında;

 

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurmuş olduğu mahalli idare birliklerine ilk defa memur alımlarının merkezi yerleştirme yoluyla da karşılanabilmesi amacıyla mezkur Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesi hükmüne göre, itfaiye eri dışındaki B grubu kadrolara aynı Yönetmeliğin Dördüncü Bölümünde düzenlenen merkezi yerleştirme usulüyle personel temin edebilmeleri yönünde görüş bildirilmiştir.

KPSS sonuçları esas alınarak -ikinci bir sınav veya mülakat yapılmaksızın- personel talebinde bulunmak isteyen yerel yönetimlerin 2019 yılı Aralık ayında yapılması öngörülen KPSS-2019/2 merkezi yerleştirmeleri için 18 Ekim 2019 tarihine kadar DPB e-Uygulama sistemi üzerinden taleplerini bildirmeleri ve onaylanan taleplerini raporlayarak ayrıca resmi yazı ekinde Çalışma Genel Müdürlüğüne intikal ettirmeleri gerekmekte olup, iliniz dahilindeki belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurmuş olduğu mahalli idare birliklerine duyurulması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Turan KONAK

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

 

 

 T.C.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Çalışma Genel Müdürlüğü

10.10.2019

Sayı: 41515602-900[900]-E.2516380

Konu: KPSS Merkezi yerleştirme

YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) 11/09/2019 tarihli ve E.210995 sayılı yazı.

 

b) 03/10/2019 tarih ve E.231234 sayılı yazı.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin ilk defa memur alımlarının merkezi yerleştirme yoluyla da karşılanabilmesi yönünde taleplerinin bulunduğundan bahisle, konu hakkında görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir.

 

İlgi (a) ve (b) yazıda da belirtildiği üzere, mezkur Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesi hükmüne göre Yönetmelik kapsamında bulunduğu bilinen yerel yönetimlerin alımı için farklı usül öngörülen iftaiye eri dışındaki B grubu kadrolarına aynı Yönetmeliğin Dördüncü Bölümünde düzenlenen merkezi yerleştirme usulüyle personel temin edebilmeleri tarafımızca da uygun değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda merkezi yerleştirme aracılığı ile yalnızca KPSS sonuçları esas alınarak -ikinci bir sınav veya mülakat yapılmaksızın- personel talebinde bulunmak isteyen yerel yönetimlerin 2019 yılı Aralık ayında yapılması öngörülen KPSS-2019/2 merkezi yerleştirmeleri için 18 Ekim 2019 tarihine kadar DPB e-Uygulama sistemi üzerinden taleplerini bildirmeleri ve onaylanan taleplerini raporlayarak ayrıca resmi yazı ekinde intikal ettirmeleri gerekmektedir. Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet BAŞ
Genel Müdür V.


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar