Üst Öğrenim İntibakı

  • 30.11.2018 N*** ***
  • ********* ****** Beyşehir Belediyesi

Soru

657 sayılı Yasa'nın 36/A-12-d. maddesinde, "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmüne yer verilmiştir. Ancak, Danıştay 5. Dairenin 05.07.2010 tarih ve E.2008/1220, K.2010/5076 nolu kararında; yeni bitirilen üst öğrenimin memurların bulundukları görevle ilgili olması gerektiği, aksi halde bitirilen üst öğrenime uygun bir kadroda görev almadıkça bunların intibaklarının yapılamayacağı, yönünde karar verilmiştir. Buna göre, belediyemizde teknisyen kadrosunda bulunan memur, gih sınıfındaki bitirdiği iki yıllık bölüm için, (bulunduğu görevle ilgili olmayan) intibakının sadece eğitim değerlendirilerek yapılarak kademe derece ilerlemesinin yapılmasını, özel hizmetten faydalandığı puandan faydalanmaya devam etmesini talep etmektedir. Bu durumda 4/3 kademede bulunan teknisyenin Danıştay kararında belirtilen durumun mali hakları dikkate alınarak 2/3 derece kademeye getirilmesi ve sadece ek göstergeden yararlanması mümkün müdür? Özel hizmet puanı 64 olarak devam edecektir.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar