Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alan Eş İçin Aile Yardımı Verilmesi Hk.

  • 22.02.2021 A*** D***
  • ********* ****** İzmir Büyükşehir Belediyesi

Soru

Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Genel İdari Hizmetler Sınıfı Zabıta Memuru kadrosunda görev yapmakta bulunan personelin 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi statüsünde çalışan eşinin 11.02.2021 tarihinde doğum yapmasından dolayı işgörmezlik ödemesi alan eşi için Kurumumuzda Memur olarak görev yapan personele bu süre zarfında Aile Yardımı Ödeneği ödenip ödenmeyeceği konusunda görüşünüzün tarafımıza bildirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar