Sümerbank Holding A.Ş. Personel Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi01.03.1991
  • KurumÖzelleştirme İdaresi Başkanlığı

Bu Yönetmelik; Holding bünyesine dahil işyerlerinde çalışan personelin çalışma şartlarını, hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile temel personel politikası esaslarını düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Holdingde aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre alan personel hakkında uygulanır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar