İktisadi İşletmede Huzur Hakkı

Soru

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak bütçe içinde ikdisadi işletme kilit taşı tesisinde işletme müdürü olarak göreve atandım (1/1 Derece İnşaat Teknikeri 18.04.1999 öncesi görevde bulunan ve aynı tarih öncesiyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu) ve halen bu görevi yürütüyorum. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya başka bir ücret ödenebilir mi? İyi çalışmalar

Cevap

657 sayılı Kanunun 146. maddesi gereğince; Memurlara kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz.

Buna göre, bütçe içi iktisadi işletmede görev yapan Müdür ve diğer personellere, maaşları dışında huzur hakkı veya başkaca bir ödemenin yapılması mümkün değildir.  

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar