Laborant Kadrosundaki Memur İçin Mesleki Üst Öğrenim Hk.

  • 01.03.2021 A*** D***
  • ********* ****** İzmir Büyükşehir Belediyesi

Soru

Belediyemiz Hastane Şube Müdürlüğünde, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi iki yıl süreli Laborant ve Veteriner Sağlık Programı önlisans tahsiline göre Sağlık Hizmetleri Sınıfı Laborant kadrosunda görev yapmakta bulunan Memur, 26/01/2021 tarihinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans Programını bitirdiğinden ilgili öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği derecenin son kademesinde bulunduğundan (1 inci derecenin 4 üncü kademesi), son öğrenim durumu Hizmet takip programı (HİTAP)’na işlenmiştir. Ancak ilgili 25/02/2021 tarihli dilekçesinde; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin dört yıl süreli Sosyoloji Lisans Programını bitirdiğinden Sosyal Çalışmacı unvanına karşılık verilen mali (maaş ve özlük) haklarından faydalanmak istediğini belirtmiştir. Bu nedenle; Sağlık Hizmetleri Sınıfı Laborant kadrosunda görev yapmakta bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin, Sosyoloji lisans programından mezun olması durumunda Sosyal Çalışmacı unvanına verilen mali (maaş ve özlük) haklarından yararlanıp, yararlanamayacağı hakkında tereddüde düşüldüğünden konu hakkındaki görüşünüzün bildirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar