Eski Görevlerin Ek Göstergesinden Faydalanma Hk.

  • 13.12.2019 O*** ***
  • ********* ****** Bornova Belediyesi

Soru

Sayın Hocam, 2 personel, biri uzman erbaş (3269 S.K.), biri de uzman jandarma çavuşluktan (3466 S.K.) istifa ederek Belediyemize açıktan atanmışlardır. Yüksekokul mezunu personeller, 1. derecenin 4. kademesinden maaş almaktadırlar. Bu personellerin, emekli ek göstergeleri 2200 puan olarak uygulanmaktadır. 29.01.2016 tarih ve 6663 sayılı Kanunun 15. maddesiyle, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunun 16. maddesinde yer alan “2/3” ibaresi “5/6”sı, “2200” ibaresi “3000” olarak değiştirilmiştir. Bunun yanında, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 21. maddesindeki “Uzman Jandarmalara dereceleri itibariyle Astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin 5/6’sı uygulanır. Ancak, bunlara uygulanacak ek gösterge rakamı 3000’i geçemez.” hükmü yer almaktadır. 5434 sayılı Kanunun 5510 sayılı Kanunun 106. maddesiyle mülga ek 67. maddesindeki “Daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler; daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler.” hükmü ve bu konudaki Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.01.2017 tarih ve 63107535-130.02-[115601-95]-270 sayılı genelgesi bulunmaktadır. Sorumuz şu: Bu personellerin talep etmeleri halinde, emekli keseneğine esas ek gösterge rakamı 3000 puan olarak uygulanabilir mi? (2200 ve 3000 ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının ilgili personellerin aylıklarından kesilmesi şartıyla) Bu personeller için, 657 sayılı Kanunun 43/B maddesi ve 148 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği göz önüne alınmalı mıdır? Yoksa, bu hükümler (43/B ve 148 nolu tebliğ) sadece kariyer (T.H, A.H.S. E.Ö.H. ve S.H.S gibi) sınıflardan G.İ.H. sınıfına yapılan atanmalarda mı uygulanmaktadır? ÖRNEK-1: 1’in 4’ünden maaş alan Mühendis (T.H.) bir personel, Şube Müdürü (G.İ.H) kadrosuna atanırsa hem maaş hem emekli ek göstergesi 3600 olmaya devam edecektir. ÖRNEK-2: Öğretmen (E.Ö.H.) olarak görev yapmaktayken, 1. derece Şube Müdürü (G.İ.H) kadrosuna atanan bir personel 1’in 4’ünden maaş alırken hem maaş hem emekli ek göstergesi 3000 olarak uygulanacaktır. Saygılar…

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar