Kademe İlerlemesi

  • 02.11.2018 A*** D***
  • ********* ****** Şarkışla Belediyesi

Soru

İyi çalışmalar. Bilindiği üzere, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar İle Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 100 üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesi başlığıyla birlikte değiştirilerek, 6 yıllık sicil not ortalaması 90 ve daha yukarı olanlara bir kademe verilmesi uygulaması kaldırılmıştır. 25/02/2011 tarihinden itibaren sicil raporu uygulaması kaldırıldığından, 15/08/2010 tarihinde memurluğa başlayan personel 2010 yılı sonu itibariyle 4.5 aylık hizmeti bulunduğundan 2010 yılı için sicil raporu doldurulmamıştır. Buna göre bu personele 8 yılda disiplin cezası almadığın ve 2010 yılı sicil raporu olmadığın hangi tarihte bir kademe verilecek, yine takip eden ikinci sekiz yılda 25/02/2028 tarihi mi baz alınacak yoksa göreve başladığı tarihe göre 15/08/2027 tarihi mi göz önünde bulundurulacağı hususunda bilgilerinizi arz ederim.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar