Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi06.01.2021
  • KurumSanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bu Yönetmelik; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/a maddesine göre görev yapan personelden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan unvanlara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar