Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.10.2020
  • KurumHazine ve Maliye Bakanlığı

Bu Yönetmelik, Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, bunların mesleğe alınmaları, giriş sınavı, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, atanmaları, çalışma ve görevlendirilmeleri, görev ve sorumlulukları, denetim ve inceleme işleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar