KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Zabıta Memurunun Görevde Yükselme Sınavına Girmesi

Sayın Hocam 30.08.2004'de göreve Uzman Jandarma olarak başlayan personel 10 yıl hizmet süresini tamamladıktan sonra 16.02.2016 günü istifa ederek naklen atama yoluyla 17.02.2016 günü Memur olarak göreve başlamıştır. Yapılan Ünvan değişikliği sınavı i...

Biolog İçin Arazi Tazminatı Uygulanması Hk.

657 Sayılı Devlet memurları Kanununa tabi olarak çalışan Biolog bir memur arazi tazminatı alabilir mi? Alabilirse şartları nelerdir? Saygılar

Nedir Bu “Tedvir” Takıntısı

Bu yazı, asilde aranan şartları taşımadığı halde, bir kadronun görevini yapmak üzere görevlendirilen kişilerin bu görevlendirme işleminin "vekalet" olarak mı, yoksa "tedvir" olarak mı adlandıracağına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamı Hk.

İyi çalışmalar, Belediyemiz çalışanlarının istihdam şekli ve sayısı aşağıdaki gibidir; memur: 22, Belediye şirket işçisi:50, kadrolu işçi:30 sözleşmeli personel:5 **Bu sayılar göz önünde bulundurulduğunda 4857 sayılı iş kanununun 30. maddesine göre ç...

Torba Kadroda Ek Gösterge Hk.

Sayın Hocam, Belediyemizde görev yapan üniversite mezunu 3. dereceli kadroda görev yapan müktesebi 6/3 derece olan memur ek gösterge haklarından yararlanır mı?

Çözümleyici Kadrosundaki Memurun Ek Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı Oranı Hk.

Hocam, işletme mezunu ve iktisat yüksek lisans mezunu çözümleyici kadrosunda çalışan personelin ek ödemesi ve özel hizmet tazminatı kaç olmalıdır?

Sözleşmeli Personel Harcırah Ödemesi Hk.

Kurumumuzda sözleşmeli personel (5393 s.kanun 49.md.) olarak görev yapan arkadaşlara, Belediye Başkanı tarafından yapılan belediye iş ve işlemleri ile ilgili görevlendirmelerde (kurs, seminer, eğitim vb. gibi ) harcırah ödemesi yapmamız mümkün müdür?...

Müdürlüğe Vekalette Vekalet Aylığının Şartları

Kamuda 17 sene görevim var. 4 yıllık teknik lise bilgisayar programcılığı bölümü mezunuyum. 4 yıllık kamu yönetimi mezunuyum. Bilgisayar işletmeni kadrosundayım. Müktesebim 3/1 olup 657 sayılı kanunun 86. madde kapsamında boş olan 1 dereceli Bilgi İş...

Sözleşmeli Çözümleyici ve Programcı İstihdamında Aranacak Şartlar Hk.

Belediyemizde sözleşmeli çalıştırılmak üzere Çözümleyici veya Programcı çalıştırmak için herhangi 4 yıllık fakülte mezunu ve MEB onaylı en az iki bilgisayar dilini bildiğini belgelemek koşuluyla çalıştırmak mümkün müdür? 07.05.2014 tarih 28993 sayılı...

Özel Kalem Müdürü Kadrosu Hk.

İyi çalışmalar hocam, Lise mezunu ve SGK'dan emekli Özel Kalem Müdürü atanmasından itibaren kaç yıl sonra kadrosu iptal olur veya devlet memurluğu sona erer. Devlet memurluğuna devam edebilmesi için nasıl bir işlem yapılması gerekir?