KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Fakülte Sekreterliğinden Müdür Kadrosuna Atanma Hk.

İyi çalışmalar. Belediyemize memur olarak çalışan personel fakülte sekreteri olarak naklen gittikten sonra ne kadar zaman bu kadroda kaldıktan sonra belediyede müdür kadrosuna atanabilir?

Belediye Başkan Yardımcısının Müdür Kadrosuna Atanması Hk.

1994 yılında memuriyete başlayan ve 2020 yılında itfaiye amiri kadrosunda görev yapmakta iken 2 yıllık yüksek öğrenimini bitirmesi sebebiyle memur başkan yardımcılığı kadrosuna atanmış bir personel 6 ay görev süresini doldurduktan sonra asil müdür ka...

Aylıksız İzne Ayrılan Eş İçin Aile Yardımı Ödeneği

Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Genel İdari Hizmetler Sınıfı Zabıta Memuru kadrosunda görev yapmakta bulunan personelin Devlet Personel Başkanlığının (18/11/2013 - 17743) görüşüne istinaden eşinin doğum iznine çıkmasından dola...

Kimyager Özel Hizmet Tazminatı ve Ek Ödeme Oranı Hk.

Belediyemiz bünyesinde Kimyager kadrosunda görev yapmakta olan ve Memuriyet başlangıç tarihi 15/03/2013 olan kazanılmış hak derece kademesi 5/3 olan personelimizin Özel Hizmet Tazminatı ve Ek ödeme oranı kaç olmalıdır? Memurlarnet maaş hesaplama prog...

Müdür Kadrosuna Vekalet ve Görevde Yükselme Hk.

2002-2009 yılları arasında 7 yıl süre Uzman Erbaş olarak görev yapmış, 2009 yılından itibaren 11,5 yıl süredir belediyede görev yapan, son 6,5 yıldır (düz) memur kadrosunda Destek Hizmetleri Müdür Vekili olarak çalışan, dört (4) yıllık üniversite mez...

Daha Önce Bulunulan Kadronun Ek Göstergesi Hk.

657 sayılı Kanunun 43/B-2 maddesinde " Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uyg...

Sözleşmeli Personel Sendika Üyeliği Hk.

Hocam iyi günler. 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi kapsamında istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli personel memur sendikasına üye olabilir mi?

Aday Memura Çevre Mühendisliği Görevi Verilmesi Hk.

İyi çalışmalar hocam. Kurumumuzda "memur" kadrosunda aday memur olarak görev yapan çevre mühendisine görev yazısı ile çevre mühendisinin yetkisi olan işlerin (Temizlik İşleri Müdürlüğünde) yaptırılması mümkün müdür? Teşekkür ederim.

Disiplin Cezasında Fiillerin Tekerrürü Hk.

İyi günler hocam, uyarma cezası alan memura ikinci kez uyarma cezası verilir mi?

Disiplin Cezası Hk.

İyi günler hocam, zabıta memuru kurumdan izinsiz görev mahallini terk etmiştir. 657 sayılı kanunun 125. maddesi: A - Uyarma : b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek, denmektedir. 657 sayılı DMK'nun...