KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

KPSS Geçerlilik Süresi

Hocam, 24 Aralık 2019 yılında Resmi Gazetede yayınlanan memur alımı için KPSS puanı ile kurum kendi içinde yapacağı sınavla atama yapacaktır. Herhangi bir yılda alınan KPSS puanı ile müracaat olur mu?  

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Bu Tebliğ; Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli...

Ambar Memurundan Kefalet Aidatı Kesintisi

Belediyemizde ambar memuru kadrosunda olan personelden kefalet kanununa göre kefalet aidatı kesintisi yapılıyor. (100*maaş katsayısı) Personel taşınır kayıt yetkilisi değil? Yapılan işlem doğru mudur?

Dolu Kadroda Derece Değişikliği

Hocam, lisans mezunu 5. dereceli vhki kadrosundaki personelimizin derce/kademesi 4/2, bu personelimizin kadro derecesini 4. dereceye düşürmek için 68/B maddesi mi uygulanacak, yoksa müktesebi 4/2 olduğu için 45. madde kapsamında mı direk 4. derececey...

Eğitmen İstihdamı

Başkanlığımıza sözleşmeli personel olabilmek için başvuran kişi iki yıllık İşletme ve muhasebe bölümü mezunudur. Eğitmen kadrosuna sözleşmeli olarak alınabilir mi? Eğitmen dışında bir kadroda sözleşmeli olarak çalıştırılabilir mi?

Mali Hizmetler Müdürünün Diğer Müdür Kadrolarına Atanması Hk.

Belediyede muhasebe yetkilisi sertifikası olan, mali hizmetler müdürü olarak görev yapan ve şu an açıkta bulunan memur göreve tekrar başlayacaktır. Göreve yeniden başlayan memur mali hizmetler müdürü olarak değil de başka bir birim müdürlüğü yaptırıl...

Sözleşmeli Eğitmen İstihdamı

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda; "Madde 15- (değişik 22/11/2010-2010/1169) esaslara sözleşmeli personel pozisyon unvanları ile asgari nitelikleri gösterir (4) sayılı cetvel eklenmiştir. Bu cetvelde belirtilenler dışında sözleşm...

İşletme, Kamu Yönetimi ve Maliye Mezunlarının Sözleşmeli Olarak İstihdamı Hk.

İyi günler hocam, işletme, iktisat, kamu yönetimi, maliye mezunu olan birini kurumumuz da sözleşmeli olarak çalıştırabilir miyiz? çalıştırılırsa norm kadro da hangi münhal kadroya karşılık sözleşmeli alabiliriz? Alacağımız kişiyi muhasebeci kadrosund...

İtfaiye Eri Sınavı Hk.

Belediyemizce 2020 yılında İtfaiye eri sınavı açmayı düşünüyoruz. Bu sınav ilanında sadece erkek talep edebilir miyiz? Bayan talep etmesek ilanda bir sıkıntı çıkar mı? İyi çalışmalar

Vazife Malulünün İstihdamı Hk.

Sayın Hocam, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 1- Belediyemize müracaat eden vazife malulü (Statü 5434/45 ve 5510/47) olan ve memuriyet hakkını eşine veren bir şahıs herhangi bir kamu kuruluşuna memur olarak atanabilir mi? Atanırsa nasıl bir yol iz...