KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Programcı Kadrosunda Sözleşmeli İstihdamında Aranacak Şartlar Hk.

Belediyelerde 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen alanlarda uzman ve teknik personelin "Tam zamanlı Sözleşme" yapılmak suretiyle Programcı kadrosunda çalıştırılacak personellerden, Yüksel okul -Bilgisayar Teknolojileri ve programcılığı mezu...

Özel Kalem Müdürlüğüne Vekalette Vekalet Aylığı Ödenmesi

Belediyemizde 3 dereceli şef kadrosunda bulunan lise mezunu 35 yıllık personelimiz yazı işleri müdürlüğüne ve aynı zaman da özel kalem müdürlüğüne vekalet etmektedir. Özel kalem müdürlüğüne vekalet ettiği için vekalet ücreti ve diğer ücretler ödenir...

İlk Defa Memuriyete Atananlara Harcırah Ödenmesi Hk.

Yeni atanan memur yol harcırahı alabilir mi?

Zabıta Memurunun Görevde Yükselme Sınavına Girebileceği Kadrolar

İyi çalışmalar Hocam 31.07.2013 Tarihinde zabıta memuru olarak işe başlayan memurumuz 06.02.2019 tarihinde Bilgisayar işletmeni kadrosuna Başkan Olur'u ile geçmiştir. Ön Lisans mezunu olan personelimiz Görevde Yükselme sınavına girmek için başvuru ya...

İmar İşleri Müdürü Kadrosuna Atanan Mimarın Mali Hakları

Belediyemiz özel kalem müdürlüğüne atamış olduğumuz Mimar bir personelin 6 ay sonra İmar İşleri Müdürü olarak atamasını yaptık. Maaş ödemelerini de GİH hizmetler sınıfından değil de mezuniyetine bağlı T.H. sınıfı Mimarlık bölümünden almaktadır. Yapmı...

İtfaiye Müdürü ve Başkan Yardımcısının Başka Göreve Atanmasında Süre

Hocam hayırlı günler;  Soru 1) Belediye Başkanlığımız İtfaiye Müdürlüğü kadrosuna 05.06.2020 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşıyan personel ataması yapılmıştır. Yeni Görevde Yükse...

Uzman Kadrosundaki Memurun Atanabileceği Kadrolar Hk.

Belediyemiz tarafından farklı bir belediyede GİH sınıfı 1. dereceli Uzman kadrosunda 1. derecinin 4. kademesinde görev yapmakta olan bir memurun naklen tayini için kurumundan muvafakat alınmıştır. Mevcut norm kadro cetvelimizde Uzman unvanı bulunmadı...

Uzman Erbaşlıktan Ayrılan Kişinin Açıktan Atanması Hk.

Sayın Hocam merhaba, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak K.K.Komutanlığında Uzman Erbaş olarak görev yapmakta iken, 3.5 yıl sonra kendi isteği ile ayrılmış ve Lise mezunu olup; Şahsın açıklaması şöyledir: 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanuna tabi...

Sözleşmeli Erlikten Ayrılanların Açıktan Atanması Hk.

Hocam selamlar, 6191 sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu gereğince, 7 yılık hizmetini tamamlayarak göre ayrılan bir kişi Belediyemize açıktan atanması hususunda nasıl yol izlemeliyiz? Atama yapabilir miyiz? 

İl Özel İdareleri ile İl Özel İdarelerinin Üyesi Oldukları Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, il özel idareleri ile il özel idarelerinin kurdukları birlik, müessese ve işletmelerde görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve...