KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Vekalet Ücreti Hk.

Bir önceki sorumda vekalet ücretlerinin %95’inin avukatlara ödenmesi gerektiği cevabını aldım. Kalan %5’lik kısım için 08.07.2012 tarih ve 28347 sayılı Yönetmelik’de dikkate alındığında ne yapılması gerekmektedir. %5’lik kısım hazineye gelir mi kayde...

Kurumlararası Geçici Görevlendirmede Harcırah

İyi çalışmalar, Kurumumuza başka bir belediyeden geçici görevlendirme ile müdür kadrosunda bir personel gelmiş olup 6 aylık geçici görevi sona ermiştir. Bu kişiye harcırah kanununun 42. maddesinde geçen geçici görev gündeliği verilecek olup bunun dış...

Belediyenin Kazandığı Davalara İlişkin Avukatlık Vekalet Ücreti Hk.

Belediyede tek avukat olarak görev yapan avukat tahsil edilen vekalet ücretlerini alabilir mi, alabilirse % kaç ve limiti nedir? Teşekkürler.

Evlendirme Memuruna Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi Hk.

Belediyemiz evlendirme memuru hafta tatili ve mesai saati dışında ilçe merkezi ve il merkezinde nikaha kendi aracı ile gitmektedir. Yapmış olduğu nikahlar için nikah memuruna vatandaşlardan ve belediyemizden herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Bu mem...

Kurum Dışından Vekaleten Görevlendirme Hk.

Geçici görevlendirme ile kurum emrine 1 yıllık süre ile gelen Mühendis, müdürlüğe vekalet ettirilebilir mi?

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı Mezunu

Belediyemiz personeli Görsel -İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı mezunu olup, Tekniker kadrosu talep etmektedir. İlgilinin Tekniker kadrosuna ataması mümkün müdür? Hangi kadroya atanabilir?

Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Sn Hocam, 4688 sayılı kanuna 32. maddesine göre toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde ve Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde SDS imzalanabilir denilmektedir. soru1: kanun koyucu 3 ay süre getirmek...

Eğitmen Kadrosuna Sözleşmeli Personel Alımı

Sayın Hocam, Belediyemiz Norm kadro teşkilatında mevcut olan Eğitmen kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırabilir miyiz? Çalıştırılır ise hangi bölüm mezunları uygundur?

Vekalette Zam ve Tazminat Farkları

6. dereceli Tahsildar kadrosuna sahip fakat Mali Hizmetler Müdür Vekili olarak görev yapan memur normalde alması gereken maaşına ek olarak hangi tazminatları alabilir? (Makam Tazminatı alabilir mi?)

Sözleşmeli Personel Geçici Görev Yolluğu Hk.

Belediyemizde Tekniker kadrosunda sözleşmeli personel belediye başkanın şoförü olarak görev yapmaktadır. Sürekli olarak belediye başkanı ile birlikte şehir içi ve şehir dışı onunla birliktedir. Hal böyle olunca asli görevi yerine şoförlük yapmaktadır...