KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride;

- Mahalli idarelerin başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Mahalli idarelerde istihdam edilen memur ve sözleşmeli personel,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları, disiplin işlemleri, yargılanma, atanma, görevlendirme ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Astsubaylıktan Ayrılan Kişinin Açıktan Atanması Hk.

Muvazzaf Astsubay Statüsünde Piyade Astsubay Çavuş rütbesinde 23.02.2015 tarihinde göreve başlayan ve isteğe bağlı olarak 21.02.2017 de istifa eden ilgilinin;30.08.2015'te de sınıf okuluna katıldığı; Ancak kişinin Astsubay olarak atandığı görevde 1 y...

Geçici Süreli Görevlendirme Harcırahı Hk.

Amasya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakil olmadan önce Tokat Niksar Belediyesi bünyesinde arkeolog olarak çalışmakta iken geçici görevlendirme ile Tokat valiliğinin oluru ile Tokat Müze Müdürlüğüne görevlendirildim. 2019 mart - 2020 ocak ayl...

Görevle İlgili Olmayan Üst Öğrenim Hk.

İyi günler Hocam; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde Tekniker kadrosunda çalışan personelimiz, Anadolu Üniversitesi 4 yıl süreli İşletme Fakültesi eğitimini tamamlayarak lisans diploması almıştır. Kişi mevcut Tekniker kadrosunda devam etmek istiyor....

Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Hocam iyi günler, belediyede çalışan memur sayımız 12 kişi belediyemizin personel giderleri %30 un altında ssk borçlarımız yapılandırılmış taksitler halinde aksatmadan ödeme yapıyoruz. vergi borçlarımız aynı şekilde yapılandırılmış taksitler halinde...

İşletme Alanında Doktora Yapan Memurun Mühendis Kadrosuna Atanması Hk.

Hocam İyi Günler; Uzman kadrosunda olup, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin Mühendislik bölümünden mezun olan memurumuz aynı alanda yüksek lisansını tamamlamıştır. Ayrıca İşletme bölümünde de doktora eğitimi tamamlamıştır. 657 Sayılı Devlet Memurla...

Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Hk.

Hocam hayırlı günler. Devlet memurlarına disiplin yönetmeliğinin Belediyelerde uygulanması çerçevesinde sorum şu hocam. Devlet Memurluğundan çıkarma cezasını Yüksek disiplin kurulu yani belediyeler açısından İçişleri Bakanlığı Yüksek disiplin kurulu...

Zabıta Memuru Kadrosuna Kurum İçi Atama Hk.

Hocam iyi günler. Kurumumuzda şoför kadrosunda görev yapan asli memurun zabıta memuru kadrosuna atanması için ne gibi işlemler yapılmalıdır?

Zabıta Memuru Kadrolarına Kurum İçi Atama Hk.

Hocam iyi günler. Sadece kurum içerisinden, hali hazırda görev yapan asil memur kadrosundaki personelden zabıta memuru alımı yapılmak istenmektedir. Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 16. maddesinde; 35 yaşının aşmaması gerektiği, 13/A maddesinin (b) ve...

Müdür Kadrosuna Atanan Mühendisin Mali Hakları

İyi günler Hocam, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan ve Belediyemizde teknik hizmetler sınıfı 3 dereceli mühendis kadrosunda memur olarak çalışan personelin, Görevde Yükselme Sınavına girip başarılı olmasıyla 657 s.k 68/B...

3 Dereceli Kadroya Atanma Şartları Hk.

Hocam merhaba; kurumumuzda 6 dereceli Ekonomist kadrosunda olup 5. derecenin 3. kademesinden maaş alan yüksek lisans mezunu bir personelimizi 3 dereceli kadroya atayabilir miyiz? iyi çalışmalar