KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Disiplin Cezası Almayan Memura Kademe İlerlemesi

Merhaba Hocam, Belediye'de 2012 ocak ayında memur olarak çalışmaya başladım. Bu tarihe kadar herhangi bir disiplin cezası almadım. Sicil notuna bağlı ek kademe ilerlemesinden hangi tarihten itibaren yararlanabilirim? İyi çalışmalar.

Tekniker Kadro Derecesinin Yükseltilmesi ve Mali Haklarında Değişiklik

Sayın Hocam, Kurumumuz Derece/Kademe 3/2 sinden maaş alan tekniker kadro derecesi 4. derecede idi, Ekim ayı meclisinde kadro derecesini dolu kadro değişikliği yaparak 3. dereceye indireceğiz. Bu işlem sonucunda kadro derecesi 3. dereceye inen teknike...

Başkan Yardımcılığından Müdür Kadrosuna Atanma

Belediyemizde şef, uzman, ayniyat saymanı gibi kadrolarda çalışmamış, memur kadrosunda görev yapmış 4 yıllık fakülte mezunu 12 yıllık çalışmışlığı olan kişi 6 ay Başkan yardımcılığı kadrosunda kalarak müdürlüğe ataması yapılır mı? Müdürlüğe ataması y...

Vardiyalı Çalışma

İyi çalışmalar. Belediyenin işlettiği şehirler arası terminalde tahsilat işlemlerini memurlara vardiyalı şekilde yaptırmak istiyoruz. Terminal 24 saat hizmet vermektedir. 3 vardiya şeklinde 657 sayılı kanunun 101. maddesi kapsamında çalıştırmak istiy...

Maaşların Banka Aracılığı ile Ödenmesi Hk.

Sayın Hocam, Belediyemizce nakit yetersizliği nedeniyle personel maaşları ödenememektedir. Personel maaşları banka promosyon karşılığı protokol yapılan banka aracılığıyla ödenmektedir. Ancak bazı personellerimiz icra takibi ne düştüğünden maaş hesapl...

Fiili Hizmet Süresi Zammının Terfide Değerlendirilmesi

Sayın Hocam çalışmalarınızda başarılar dilerim. Askeriyede veya Emniyet teşkilatında çalışıp da fiili hizmet süresi olanlar derece ve kademe ilerlemesinden yararlanır mı?

Avukat İstihdamı

Sayın Hocam, norm kadro cetvelinde 1 adet Avukat kadrosu bulunmakta olup, bu kadroda tam zamanlı sözleşmeli 1 adet Avukat 3l.12.2019 tarihinde sona erecek sözleşme ile halen görev yapmaktadır. İş yoğunluğundan dolayı veya görülen lüzum üzerine Beledi...

Zabıta Personelinin Kamera Kullanımı

Zabıta Memuru olarak görev yapan personellerin görev esnasında yaka kamera ve ses kayıt edici cihaz kullanmasında herhangi bir sakınca var mıdır? Kullanılabilir mi?

Sözleşmeli Statüde Geçirilen Sürelerin Yıllık İzne Esas Sürelerin Hesabında Dikkate Alınması

İyi Günler. 2010 yılında sözleşmeli personel olarak işe başlayan bir kişi 2013 yılında memuriyete geçmiştir. 2019 yılını baz alırsak, bu kişinin ilk çalışma tarihini mi dikkate alıp, senelik iznini ona göre ayarlamalı yoksa memuriyete geçişinden sonr...

Kademe İlerlemesinde Sekiz Yıllık Sürenin Hesabında Sözleşmeli Statüde Geçirilen Sürelerin Değerlendirilmesi Hk.

Sn Hocam, belediyemizde 6 yıldır memur olarak çalışan personelimiz ayriyetten 3 yılda sözleşmeli olarak çalışmıştır bu sebepten dolayı 8 yılda 1 kademe süresi hesabında değerlendirilir mi?