KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Görevde Yükselmede Farklı Alt Görev Hizmet Süresi Hk.

Kolay gelsin hocam; Görevde Yükselme yönetmeliğinin 7. Maddesi hükümlerinde (2) Birinci fıkranın (a), (e) ve (f) bentlerinin (2) numaralı alt bentlerinde sayılan ve farklı alt görev hizmet süresi belirlenen unvanlarda çalışmış bulunan personelin alt...

Görevden Uzaklaştırılan Memurun Giyim Yardımı Hk.

Hukuki soruşturma geçiren bir personelin, görevden uzaklaştırılması var bir yılı da geçmiş olması sebebi ile elbise istihkak süreci nedir? Hak edebilmesi için herhangi bir süre var mıdır?

Amire saygısızlık ve Kınama Cezası Hk.

Görevli personelin amir karşısında bacak bacak üzerine atarak uyarılması ve aynı fiile devam etmesi durumunda izlenecek yol nelerdir? İyi günler.

Sözleşmeli Personelin Hastalık İzinleri Hk.

Hocam İyi çalışmalar. Belediye Başkanlığımız bünyesinde Sözleşmeli olarak çalışan kadın personel hamileliğine düşük tehdidi olması tanısı ile 45 gün heyet raporu almıştır. Sözleşmeli personel için resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yı...

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu

Bu Kanun, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeleri, kimler hakkında yapılacağını, araştırma konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğunu, bu bilgilerin ne şekilde...

Zabıta Amirinin Şef Karosuna Atanması Hk.

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 2 Temmuz 2020 Zabıta ve itfaiye personeli MADDE 20 – (1) Zabıta ve itfaiye personelinin göre...

Memur Fazla Mesai Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Belediye personel kadro sayımız 38 olmasına rağmen 13 kişi fiili olarak çalışmaktadır. Çalışan memur sayısı az olduğundan her birimde çalışan kişi sayısı 1 kişi olduğundan işler yetiştirilemediğinden personelimiz günlük en az 2...

Zabıta Kadrolarına Vekaleten Atamalarda Maktu Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi Hk.

Merhabalar. Belediyemizde zabıta memuru yetersizliğinden dolayı tekniker ve teknisyen kadrosunda çalışan memurları zabıta memuru olarak görevlendirme yapıp zabıta mesai ücreti ödeyebilir miyiz?

Uzman Erbaşlıktan Ayrılan Kişinin Zabıta Memuru Kadrosuna Atanması Hk.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından uzman erbaş (uzman çavuş) olarak 10 yıl hizmeti bulunan 25.09.1987 doğumlu kendi isteği ile 31.12.2020 tarihinde ayrılmış olan kişi belediymize muracat etmiştir. Buna göre; 1) Söz konusu kişinin memur olarak atanması...

Görevde Yükselmede Sözlü Sınav Yapılma Süresi Hk.

Hocam, 06.10.2020 tarihinde sonucu açıklanan görevde yükselme sınav sonuçlarına göre başarılı olan biri için Yönetmeliğin 13. mad. 2. fıkrasına göre dört aylık süre içerisinde sözlü sınav yapılacak. Ancak, sınav sonucu ilan edilmemişse, bu süre geçti...