KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Müdür Kadrosu İçin Görevde Yükselmenin Şartları Hk.

Soru:1- 02/07/2020 tarihinde yayınlanan görevde yükselme yönetmeliğinin 7. maddesinde müdür kadrosuna atanmak için aranan özel şartlar arasında ....... veya en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl...

Belediye Başkan Yardımcısına Evlendirme Memuru Görevi Verilmesi Hk.

Sayın Hocam; Evlendirme memuru, belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Evlendirme memurluğu görev ve yetkisi belediye başkanınca bizzat kullanılabileceği gibi görevlendireceği üst düzey per...

Aday Memurun Üst Öğrenim İntibakı Hk.

İyi çalışmalar, 15.01.2021 tarihinde lise veya 2 yıllık yüksek okul mezunu olarak aday memur statüsünde göreve başlayan memurlar yeni mezun oldukları üst öğrenim diplomalarını kuruma ibraz etmiştirler. Bu aday memurların asaletleri tasdik olmadan bit...

Sözleşmeli Personel Alımında İlan ve Personel Giderleri Oranı Hesabı Hk.

1- Belediyemizde istihdam edilmek üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 maddesi gereğince tam zamanlı bir adet inşaat teknikeri almak istiyoruz. Alacağımız inşaat teknikeri ile ilgili yapılacak olan ilan metni İşkur mu yoksa Bakanlık Sitesinden mi y...

Sosyolog Kadrosundaki Memurun Şef Kadrosuna Atanması Hk.

Belediyemizde 5 dereceli Sosyolog kadrosunda görevli personelin, norm kadroda yer alan 5 dereceli Şef kadrosuna ataması Belediye Başkanı ve Belediye Meclisince yapılabilir mi?

Teknikerin Müdür Kadrosuna Atanması Hk.

Belediyemizde (01.06.2010 – 04.09.2013 tarihleri arasında) tam zamanı sözleşmeli statüde ve 15.08.2013 tarihinden itibaren kadrolu statüde 2 yıllık Meslek Yüksekokulu mezunu Harita Teknikeri bulunmaktadır. Bu kişinin 1994-2000 yılları arasında Tapu S...

Tekniker Kadrosundan Şef Kadrosuna Atanan Memurun Mali Hakları Hk.

Belediyemiz fen işleri müdürlüğünde 1. derecenin 4. kademesindeki inşaat teknikeri görevde yükselme sınavına girerek kazandı. Yapılan sözlü sınav sonucu şef kadrosuna atandı. Personel şef görevine teknik hizmetler sınıfında teknik şef olarak mı devam...

Sözleşmeli Personel Ücretini Belirleme Yetkisi Hk.

İyi çalışmalar. 5393 s. Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3 fıkrasına istinaden sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen personelin; Belediye Meclis Kararı ile, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak sureti...

Hemşire Kadrosundan Sağlık Teknikeri Kadrosuna Atama Hk.

Hemşire kadrosunda olan bir memur 2 yıllık laborant ve veteriner sağlık bölümünü bitirince sağlık teknikeri kadrosuna ataması yapılabilir mi? Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı şart var mıdır?

İptal Kararının Uygulanması Hk.

İdare mahkemesi tarafından belediyemizin sözleşmeli personelin sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin kararı iptal edilmiş olup işlemin iptaline ve yoksun kaldığı özlük haklarının ödenmesine karar verilmiştir. Karar tarafımızdan istinaf edilecek olup,...