KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Belediye Başkan Yardımcısının Müdürlüğe Vekaleti Hk.

Hocam merhaba, Belediye Başkan Yardımcısı kadrosunda bulunan memura aynı zamanda müdür vekilliği görevi verilebilir mi?

Engelli Raporu Dolayısıyla Resen Emeklilik

Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Zabıta Komiseri kadrosunda çalışan bir personelin tam teşekküllü sağlık kuruluşundan almış olduğu yüzde 78 engelli oranı raporuna ilaveten devlet hastanesinden...

Yarım Zamanlı Çalışma Hakkı

İyi çalışmalar 2016 yılında 657 SDMK.na 6663 sayılı Kanunun 10.maddesi ile Ek madde 43 eklenmiş ve yapılan düzenlemede kadın memra çocuğu ilkokul çağına gelene kadar bakabilmeleri için yarı zamanlı çalışma düzenlemesi yapıldı. Düzenleme ile kadın mem...

Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Kadroya Atama

Hocam öncelikle iyi çalışmalar dilerim. Belediyemizde daha önceki yıllardaki kadrosu ve şu anki kadrosu itfaiye eri olarak bir tane personel bulunmaktadır. Bu personel aşırı kilosundan dolayı ayağından ameliyat oldu 3 aydır raporlu, raporu bittikten...

Kadro Derecesi Yükseltilmesinde Meclisin Yetkisi Hk.

Hocam; Kurumumuzda 6 dereceli 4/1 derece/ kademede veteriner hekim var. Unvan derecesi olan 6 dereceyi Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro yönetmeliğinin 11. maddesi kapsamında belediye meclisince (4) dereceye indiri...

Belediye Başkan Yardımcılığından Müdür Kadrosuna Atanma

Hocam kolay gelsin. 01.09.1992 yılında lise mezunu olarak memuriyete başladım. 24.06.2019 yılında 2 yıllık önlisans diplomamı aldım. Başkan yardımcılığı kadrosunda 6 ay kalırsam müdürlük kadrosuna atanabilir miyim? 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine g...

Kademe İlerlemesinde Sekiz Yıllık Sürenin Hesabında Memuriyet Dışı Hizmetler

657 Devlet memurları kanununun 64. maddesine göre son 8 yılda disiplin cezası almamış memurlara kademe ilerlemesi yapılır hükmü gereği jandarma uzman çavuşluktan açıktan atama ile 2016 yılında memuriyete geçen bir personel için jandarma da görev yapt...

Üst Öğrenimi Bitiren Ölçü ve Ayar Memurunun Tazminat Oranları Hk.

Belediyemizde 3. dereceli ölçü ayar memurluğu kadrosunda görev yapmakta olan personel 2 yıllık Web tasarımı ve kodlama bölümünü (bu bölüm mezunları tekniker unvanı alıyor) bitirerek verdiği dilekçe ile tekniker haklarından faydalanmak ve Özel hizmet...

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere İlave Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1628)

Bu Karar; 6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yurtdışı yer değiştirme giderinin mesafeye göre değişen kısmının hesaplanmasında esas alınan cetvellerin uygulamaya konulması hakkındaki 24/7/1996 tarihl...

Şef Kadrosuna Atama

Hocam kolay gelsin. Lisans mezunu ve ataması zabıta komiseri olan personelin başkanlık oluru ile ünvan değişikliği sınavına girmeden şeflik kadrosuna geçişi mümkün müdür?