KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Teknisyenin Görevde Yükselme Sınavına Girmesi Hk.

Sayın Hocam, Belediyemizde 25 yıl hizmeti bulunana meslek lisesi motor bölümü mezunu memur 2 yıl önce unvan değişikliği sınavına girerek teknisyen kadrosuna atandı. Atamadan sonra 2 yıllık açık öğretim işletme bölümünden mezun oldu. Bu personel görev...

Emeklilik Tazminatında Zamanaşımı Hk.

Hocam iyi günler. Bir arkadaşımız 14 Temmuz 2016 da emekliye ayrılmış. Fakat bu arkadaşa harcırah ödemesi yapılmamış. Belediyemize de müracaatı olmamış. Bu konuda zaman aşımı söz konusu mudur? Değilse ödeme 2016 yılı mı dikkate alınmalıdır? Yoksa bug...

Disiplin Soruşturması Yapılması ve Disiplin Cezası Verilmesi Hk.

Belediye kadrolu olarak çalışmakta olan personel (memur) işe mazeretsiz ve izinsiz olarak 1 gün gelmemiş ve hakkında tutanak tutulmuştur. Bu nedenle hakkında disiplin soruşması açılmıştır. Disiplin soruşmasının uygulama prosedürü hakkında detaylı ola...

Refakat İzni Kullanan Zabıta Memurunun Maktu Fazla Çalışma Ücreti Hk.

Belediyemizde zabıta amiri olarak görev yapan memurumuz Babasına refakat etmesi nedeniyle Sağlık kurulu raporu ile belgelendirerek 6111 Sayılı Torba Yasası Madde 107 gereği aylık özlük hakları korunarak 3 ay izin almıştır. 2020 Bütçe Kanunu K Cetveli...

Memura Ödül Olarak Derece Yükselmesi Verilmesi Hk.

İyi günler. Şu anda 6. derecede bulunan üniversite mezunu memur personeline başarılı performansından dolayı ödül olarak 3 derece ilerlemesi verilebilir mi? İyi çalışmalar. 

Eşi İşçi Olarak Çalışan Memurun Aile Yardımı Hk.

Belediyemizde çalışan Zabıta Memurunun eşi Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığında işçi kadrosu ile işe başlamıştır. Şimdi maaşları yaparken zabıta memuruna 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının Aile yardımı ödeneği: (1) Madde 202 – Evli bulunan Devlet m...

Sözleşmeli Personel Hakkındaki Mahkeme Kararının Uygulanması

Bu görüş, covid-19 nedeniyle ertelenen belediye meclis toplantısı yapılamaması karşısında, yargı kararı ile dönen sözleşmeli personelin ücretinin nasıl belirleneceğine ilişkindir.

Zabıta Memurunun Engelli Hale Gelmesi Sebebiyle Başka Bir Kadroya Atanması Hk.

Zabıta memuru kadrosunda olup sonradan yüzde 48 engelli olan memurun, mesleğini yapması için yeterli fiziksel koşulları taşımaması sebebiyle kendi isteği dışında eğitim durumuna uygun memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, tah...

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin Yenilenmesi Hk.

Saygılar sayın hocam, Belediyemizde yetkili sendika ile 2018-2019 yılları kapsayan sosyal denge tazminatı imzalanarak bu güne kadar ödenmekteydi. Seçimden sonra SDS imzalayan başkan tekrar seçildi ve 3 ay ödemeler yapılmaktaydı. 2019/1 sayılı Hakem k...

İtiraz Üzerine Kaldırılan Disiplin Suçuna İlişkin Fiil İle İlgili Olarak Tekrar Soruşturma Açılması Hk.

Selam hocam, Belediyede isnat edilen fiilden dolayı bir personele idari soruşturma başlatılıyor. Soruşturma sonucunda uyarma cezası veriliyor. Uyarma cezası verildikten sonra itiraz ediliyor ve kurum ceza verilmesine yer olmadığına dair karar veriyor...