KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Harcırah Oranı Hk.

İyi günler hocam, hizmet içi eğitime katılmak üzere (1 günlük eğitim) görev mahalli dışına giden memura konaklama yapmayıp aynı günün akşamı döndüğünde gündelik yevmiyesi tam gün olarak ödenir mi?

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Görev Süresinin Bir Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar: 2019/443)

Bu Karar; olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonunun görev süresinin bir yıl süreyle uzatılmasına ilişkindir.

İtfaiye Personeli Yemek Yardımı Hk.

Belediyemizde görev yapan itfaiye personeli için yemek yardımı yapılması düşünülmektedir. Ancak yemek yardımı ile igili bütün mevzuat 657 sayılı DMK 212 maddesine göre çıkarılan "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde de...

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasında Meclisin Yetkisi Hk.

5393 sayılı kanunun 49. maddesine istinaden sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi belediye meclis kararlarına bağlanmıştır. Ancak sözleşmeli personel çalıştırılması konusunda kanunda netlik bulunmamaktadır. Sözleşmeli personel çalıştırılması...

Aylıksız İzin Kullanan Avukatın Yerine Sözleşmeli İstihdamı

İyi günler hocam; Belediyemiz, Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte D 12 grubunda yer almaktadır. Bu nedenle bünyemizde 2 adet Avukat kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolardan birisi dolu olup, halen 1 avukatımız kadrolu olarak görev yapma...

Park İşgal Ücreti ve Kaldırım İşgali Hk.

İyi günler hocam, ilçemizin bir caddesi olup cadde üzerinde nalburculuk yapan bulunmaktadır. İşyerinin önüne araçlar park ettiğinden iş yapamaz hale geldiğini bundan dolayı işyerinin önünün şahsına park işgal ücreti karşılığı verilmesini talep etmekt...

Ortaokul Mezunu Özel Kalem Müdürünün Atanabileceği Kadrolar Hk.

Hocam, Özel Kalem Müdürlüğünde ilk defa işe başlayan kişiler görev bitiminde 2014 yılı Danıştay kararına göre memur kadrosuna atama yapılması gerekir, denmektedir. Ortaokul mezunu olan personelin de Memur kadrosuna atanması mı gerekir?

Ekonomist Kadrosundaki Memurun Müdür Kadrosuna Atanması Hk.

Merhabalar; Ekonomist kadrosunda görev yapmakta olan bir personelimiz görevde yükselme sınavına girerek teknik bir müdürlüğe atanabilir mi?

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşlara ilk defa memur olarak atanacaklara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, il özel idareleri,...

Meclis Üyesi Başkan Yardımcısının Yıllık İzin Hakkı

Sayın Hocam çalışmalarınızda başarılar dillerim. Seçilmiş Belediye Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcılığına atanmıştır. Yıllık izin hakkının olup olmadığı hakkında bilgi verilmesi.