KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

Bu Tebliğ; 2020 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli ida...

Ölüm Yardımı Hk.

Hocam iyi günler dilerim, 27.04.2019 tarihinde vefat eden memur personelin eşi ölüm yardımı almak için müracaat etmiştir. Ölüm yardımının miktar olarak ne kadar ödenmesi gerekir ve bütçe kalemlerinden hangisinden ödeme yapılır. Yapılacak yardım vefat...

Sözleşmeli Personelin Sözleşme Yenilemeye Gelmemesi Hk.

Belediyemizde 5393 Sayılı Kanuna tabii olarak 2019 yılında sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan personelimiz sözleşmesinin 2020 yılında yenilenmeyeceğine ilişkin beledeyemizce bir bildirim yapılmamasına rağmen 02.01.2020 tarihinden bugüne kadar...

Vekaleten Atanmada Mali Sorumluluk Zammı Hk.

Sayın Hocam; Belediyemiz memur kadrosunda çalışan personel Başkan tarafından Mali Hizmetler Müdür Vekili olarak görevlendirilmiştir. Bu personele mali sorumluluk zammı verilebilir mi?

Ek Ödemede Hizmet Süresi Hesabı

Hocam, Sözleşmeli personel Belediyede şirket personeli olarak çalışmıştır. Çalıştığı süre ek ödeme yıl hesabına eklenir mi?

Hizmetli Kadrosundaki Memurun Tahsildar Kadrosunda Görevlendirilmesi

Sayın Hocam, yardımcı hizmetler sınıfında Hizmetli kadrosundaki bir memura ihtiyaca binaen, tahsildar, mutemet görevleri yaptırılabilir mi?

Belediye Şirketi Personelinin İmza Yetkisi Hk.

Belediye Şirketi işçisi olup, belediyede görev yapan gerek teknik gerekse diğer personelin kendi eğitim durumuna uygun görev alanları ile ilgili konularda imza yetkisi var mı? Örneğin, Veznedar olabilir mi veya Mühendis olarak evraka tek başına imza...

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

Bu genelge, Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları ile ilgilidir.

Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi Hk.

Kurumumuzda sözleşmeli olarak çalışmakta olan mühendis ve teknikerlere ödenebilecek en az tutar ne olmalıdır? Maaş hesaplamalarında Hazine Ve Maliye Bakanlığının genelgesindeki mühendis ve teknikerlerin kadro derecesindeki 657 sayılı devlet memurları...

Şirket İşçisi Görev Yolluğu

Hocam merhabalar, Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı kapsamında firmada çalışmakta iken 375 sayılı KHK'ya eklenen geçici 24. madde uyarınca sürekli işçi kadrolarına atanan personele geçici görev yolluğu ödenmesi mümkün müdür? Saygılarımla.