KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Uzman Çavuşluktan Ayrılanların Atanmasında Bekleme Süresi Hk.

Uzman çavuşluktan istifa ettikten sonra ne kadar süre geçtikten sonra kamu kurumunda memuriyete geçme hakkı vardır? İstifadan sonra bekleme süresi var mıdır?

Sözleşmeli Personele Vekalet Görevi Verilmesi Hk.

Hocam; Belediyemiz tarafından 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi kapsamında sözleşmeli personel alınmak istenilmektedir. Bu personeli birim müdürlüğüne vekaleten görevlendirebilir miyiz? Birim ile alakalı evraklara imza atma yetkisi var mıdır? Ayrıca, s...

Kurum Değiştiren Memurlar Hakkında Disiplin Soruşturması

Öncelikle iyi çalışmalar dilerim. Belediyemizce verilen yapı kullanım izin belgeleri ile ilgili 2 Mülkiye Müfettişi tarafından denetime tabi tutulmuş ve hazırlanan "Mahalli İdarelere Verilecek İnceleme Formu" sonucunda birçok personel hakkında disipl...

Emeklilik Tazminatı Hk.

657 sayılı DMK'na tabi çalışan Devlet memurlarına emekli olduklarında ödenen yurt içi sürekli görev yolluğu belediyede çalışan daimi işçiler ile 5393 sayılı Yasanın 49 . maddesi ne göre çalıştırılan tam zamanlı sözleşmeli personellere de emekli olduk...

Sözleşmeli Personelin İşe İadesi Hk.

Sözleşmeli personel tarafından, Viranşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 14.05.2016-31.12.2016 tarihleri arasında psikolojik danışman ve rehber pozisyonunda çalışan davacının, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle 2017 yılı için sö...

Dayanışma Aidatı ve Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Hocam kolay gelsin. Belediyemizde 15 memur bulunmaktadır. Memurlarımız Türk Yerel Hizmet Sen'e üye oldular ve bu sendika ile yapılan sözleşme gereği sosyal denge tazminatı alıyoruz. Maaşlarımızdan sendika üyelik aidatı kesilmektedir. Bir memurumuz da...

Uzman Erbaşların Açıktan Atanmasında Hizmet Süresi Hk.

Merhaba, Kurumumuza açıktan atanma isteği ile ilgili bir başvuru vardır. Atanma isteğinde bulunan kişi 2013 ile 2015 yılları arasında 2 yıl Uzman Erbaş olarak görev yapmıştır. 2016 yılında 6663 sayılı Kanun'un 14. Maddesi ile 3269 sayılı Kanun'un 5....

Uzman Kadrosunun Mali Hakları

5510 sayılı Kanuna tabi Milli Emlak Uzmanı kadrosunda görev yapmakta iken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi gereğince Belediyemize 4 üncü derece Uzman kadrosuna 4 üncü derecenin 3 üncü kademesi üzerinden aylık ödenmek üzere nakle...

Vekalet Ücreti Ödenmesinde Hizmet Süresi Şartı Hk.

Kurumumuzda 657 sayılı Kanuna tabi THS Ekonomist kadrosunda görev yapan memurumuz, 1 dereceli İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kadrosunu tedviren yürütmektedir. Memurumuz 15.10.2012-14.08.2013 tarihleri arasında 300 gün 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi...

Vefat Eden Memurun Mirasçılarına Yapılacak Ödemeler Hk.

18.05.2021 tarihinde kalp krizi sonucu vefat eden Zabıta memurumuza ölüm yardımı haricinde kurum bütçemizden herhangi bir şekilde maddi ödeme yapılma imkanı kanunlarımız, genelgelerimiz yönetmeliklerimiz çerçevesinde var mıdır? Konu hakkında tarafımı...