KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ölen Memur İçin Ölüm Yardımı ve Emekli Tazminatı Hk.

Sayın hocam, çalışırken ölen memur için ailesine ölüm yardımı ve aynı zamanda normal emeklilik halinde ödenen emekli tazminatı verilir mi? Teşekkürler.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alan Eş İçin Aile Yardımı Verilmesi Hk.

Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Genel İdari Hizmetler Sınıfı Zabıta Memuru kadrosunda görev yapmakta bulunan personelin 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi statüsünde çalışan eşinin 11.02.2021 tarihinde doğum yapmasından dolayı...

Doğrudan Temin Usulü, Belediye Başkanı Harcırahı Hk.

Hocam merhabalar; bilindiği üzere doğrudan temin usulünde 22 maddenin d bendi uyarınca parasal miktar her yıl yayınlanmakta olup, miktarlar bellidir. Ancak küçük alımlarda mesela 2.000-TL altında veya 1.000-TL altında bulunan alımlar 3 teklif alımına...

İşçilere Harcırah Verilmesi Hk.

İyi günler, Belediye aracının bakım ve onarımı için belediye aracı ile 8 saat veya 12 saat için ilçe dışına giden işçi personele hangi ücretler neye göre verilir? Zaman aşımı süresi ne kadardır? Geçmişe dönük harcırah ücreti yatırılırken neyi ölçüt a...

Disiplin Cezasına İtiraz ve Disiplin Kurulu Hk.

İyi günler hocam, 657 sayılı Kanunun 130. maddesi gereği 7 gün içerisinde memura savunmasını vermesini yazı ile bildirdik. Memur 7 gün içerisinde savunmasını vermediğinden, 657 sayılı Kanunun 125/A-b maddesi gereğince memura uyarı cezası verildi. Uya...

Aylıksız İzindeki Memurun Görevde Yükselme Sınavı Girmesi Hk.

Merhabalar, ücretsiz izinde olan bir memur, görevde yükselme sınavına girebilir mi?

Sözleşmeli Teknik Personel İstihdamı Hk.

Merhaba Hocam, Belediyemize sözleşmeli teknik personel almak istiyoruz. Hangi aşamaları yapmamız gerekiyor? İyi çalışmalar.

Müdür Kadrosu ve Görevde Yükselme Hk.

Merhabalar, şef kadrosunda 6 yıldır görev yapan bir memur, müdürlük sınavına girebilir mi? Müdürlük sınavına giren ve kazanan bir memur, ataması yapılmadığı takdirde, şef olarak mı görevine devam eder yoksa müdürlük unvanını kazandığı için ataması ya...

Eğitmenin Mali Hakları

Sayın hocam, Belediye Başkanlığımız bünyesinde 5. dereceli Eğitmen kadrosunda görev yapmakta olan ve kazanılmış hak derece kademesi 4/1 olan 800 Ek göstergedeki personelin özel hizmet tazminatı ve ek ödeme oranı kaç olmalıdır?

Vekalet Ücreti Hk.

Hocam iyi çalışmalar. 4 dereceli Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosunu vekaleten yürütmekteyim. 4 yıllık siyasi bilimler ve kamu yönetimi bölümünden mezun oldum. Hizmetim 11 yıl, vekillik ücreti alabilir miyim? Alabiliyorsam 4/2 derece kademem hesaplama iş...