Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi22.06.2022
  • KurumAdalet Bakanlığı

Bu Yönetmelik; kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanların avukatlık stajı yapmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanların avukatlık stajını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Avukatlık Kanunu


Yorumlar