6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere İlave Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1628)

  • Mevzuat Tarihi05.10.2019
  • KurumCumhurbaşkanlığı

Bu Karar; 6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yurtdışı yer değiştirme giderinin mesafeye göre değişen kısmının hesaplanmasında esas alınan cetvellerin uygulamaya konulması hakkındaki 24/7/1996 tarihli ve 96/8438 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Bangui, Bissau ve Lilongve'ye ait ekte yer alan cetvellerin ilave edilmesine ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Harcırah Kanunu


Yorumlar