Harcırah Kanunu

  • Mevzuat Tarihi10.02.1954
  • KurumTBMM

Bu Kanun; ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamının; Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve mütedavil sermayeli müesseseler; hususi kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller; (Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hariç), sayılan bu daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler; tarafından ödenmesini düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmasına ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili İçerikler

Not: Buradaki içerikler, sistemde yer alan içeriklerin sadece küçük bir kısmını kapsamaktadır. Tamamının burada yer alması için çalışmalar devam etmektedir.


Yorumlar