Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Görev Süresinin Bir Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar: 2019/443)

  • Mevzuat Tarihi26.12.2019
  • KurumCumhurbaşkanlığı

Bu Karar; olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonunun görev süresinin bir yıl süreyle uzatılmasına ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun


Yorumlar