MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Asker Ailelerine Yardım Hk.

İyi çalışmalar hocam, 6 ay askerlik görevini yapmak için askere giden şahısın annesi belediyemizden asker ailesi yardım parası için başvurdu. Belediye olarak muhtaçlık araştırması yapılacak mı, askerlik süresi boyunca aylık ödeme ne kadar olacak, ask...

Engelliler İçin İndirimli Su Tarifesi Düzenlenmesi

İyi günler, Meclis kararı ile engelli vatandaşlarımıza su ücretinde indirim yapabilir miyiz? İyi çalışmalar. 

Hibe Araç Kaydı

İyi Çalışmalar. Bedelini Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ödediği 2 adet çöp kamyonu devlet malzeme ofisinden gönderilmiştir. Belediyemiz hesaplarına her hangi bir para girişi olmamıştır. Taşınır İşlem Fişi ile Taşınır Kayıtlarına aldık Hesap kayıtla...

Gelir Vergisi Genel Tebliği

Bu Tebliğ; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 113 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiş olup, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklan...

Taşımaz Satışında KDV

Sayın Hocam iyi çalışmalar diliyorum. Mülkiyeti Belediyeye ait olan yerlerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu şartlarına uygun olarak açık artırma usulüyle yapılan ihale ile tarla, dükkan, arsa ve evlerin satışı sonrasında KDV alınıp alınmayacağı hakkın...

Şehit Anne ve Babası İçin Emlak Vergisi Muafiyeti

Hocam bilindiği üzere Emlak Vergisi Kanununda şehitlerle ilgili muafiyet kısmında "şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde..." diye geçmektedir. Bizim sorumuz; Şehidimiz, şehi...

Vergi Borcu Olan Yüklenicilere Yapılacak Ödemeler Hk.

Kurumumuza fatura kesen mükellefden istenilen borcu yoktur belgesinde şahsın vergi borcu olduğu görülmüştür. Fatura sahibine ait borcu kurum mu ödemeli ilgili vergi dairelerine yoksa fatura sahibi ödedikten sonra kurum faturayı öyle mi ödemeli? Borcu...

Trafik Para Cezalarının Kamu Zararı Yapılması Hk.

Belediyemizin araçlarının bazıları 2014-2017 yılları arasında trafik cezaları yazılmış olup; bu cezalar hala ödenmemiştir. Araçlar kullanılırken dönemin belediye başkanı ve personel herhangi bir görevlendirme yazısı olmadan araçları kullandığından ki...

Banka Hesaplarının Haczi Hk.

Sn Hocam, bankamızda 5 adet hesap açılmıştır. 1-İller bankası, 2-maaş hesabı, 3-vergi, resim ve harçlar hesabı, 4-şartlı bağışlar hesabı. Bu hesaplara meclis kararı gereği haczedilemez kararı alınmış olup 5. cari hesap açılarak haczedilebilir karar a...

Eğitim Katılım Gideri

Selam hocam, kurumumuz 2 personeli İçişleri Bakanlığının düzenlediği e-Belediye bilgi sistemleri muhasebe modülleri eğitimi kapsamında eğitime katılmış bulunmaktadır. Sormak istediğim personeli otel konaklama bedeli yüksek olduğundan ödemiş olduğu fa...