MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Özel Bankada Hesap Açılması Hk.

Selam hocam, Belediyemiz bankalarda bulunan vadeli, vadesiz mevduati, fon hesaplarına kamu haznedarlığına ait bankaların (T.C.Ziraat,Vakıf,Halk ve Merkez Bankası) dışında diğer özel bankalar ile çalışabilir mi? vereceğiniz cevaptan dolayı tşk.

Yapı Ruhsatı İptallerinde Harç ve Ücret İadesi

İnşaat ruhsat iptallerinde inşaat başlanılmadığı durumda bina inşaat harcı dışındaki resmi harçlar ve belediye meclis kararı olarak alınan ücretlerin iadesi gerekir mi? Teşekkür ederim.

Kira Alacaklarında Gecikme Faizi

Belediyemize ait kum ocağı, Ankay Plan Proje... Ltd. Şti. isimli bir şirket tarafından kiralanmış ve kira borcu zamanında ödenmemiştir. Belediye olarak icra takibi başlatmaya hazırlanmaktayız. İş bu icra takibinde faiz olarak yüzde kaç talep edeceğim...

Bedelsiz Araç Kaydı

İyi Çalışmalar. Bir Vatandaş Kamyonetini cenaze yıkama arabası yapmak şartı ile belediyemize bedelsiz olarak vermiştir. Yapılan devir işlemlerinden sonra belirlenen 10.000,00 TL bedel üzerinden aracı düzenlediğimiz muhasebe işlem fişi ile 254 Taşıtla...

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerleşim Yerlerindeki Vergi ve Harç Muafiyeti

MADDE 33 – 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci fıkrasının son cümlesi...

Çöp Aracı Kiralaması Hizmet Alım Sözleşmelerinde Damga Vergisi Oranı

Belediyemizce ihale edilen ve 36 ay süre ile 30 adet Şoförsüz Çöp Taşıma Araçları Kiralanması işi ile ilgili olarak yüklenici firma ile "Çöp Taşıma Araçları Kiralanması Hizmeti Alımına Ait Sözleşme" yapılmıştır. Sözleşme damga vergisi olarak yüklenic...

Su Aboneliği Hk.

Merhaba, herhangi bir dairenin veya dükkanın kiracısı olan X şahıs su sayacının da kendi üzerine yaptırmış şekilde ve üzerinde yüklü miktarda borç ile söz konusu meskenden ayrılmıştır. Yeni kiracı Y daireye veya dükkana yeni abonelik açtırmak istemek...

Şirket İşçisi Kıdem ve İhbar Tazminatı Hk.

1-Mahkemece işten çıkarılan şirket işçilerinin kıdem ve ihbar tazminatlarını belediye başkanlığımız tarafından ödenmesi istenilmektedir. Kararda belediye ve şirket eşit derecede sorumlu tutulması tazminatların belediye bütçesinden ödenmesinde bir sak...

Tecil Faizi Hk.

Belediyemize ait alacaklar taksitlendirilirken tecil bedeli alınması uygun mudur? Tecil bedelinin alınması zorunlu mu veya alınmayabilir mi?

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3)

Bu Tebliğ; sermaye piyasasında faaliyette bulunacak gayrimenkul değerleme kuruluşlarının yetkilendirilmesine, faaliyetlerine ve yetkilerinin kaldırılmasına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.