MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Arsa ve Arazi Birim Değer Takdir İşlemleri Hk.

2021 yılı, bina, arsa ve araziler için 2022 yılına ait uygulanacak emlak vergi değerinin tespitiyle ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirlerinin yapılacağı yıldır. Bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başk...

Belediye Şirketlerinden İlan ve Reklam Vergisi Alınması Hk.

İlçemiz sınırlarında bayilikler veren, Bursa Ekmek ve Besin San. ve Tic. A.Ş'nin ilgili bayilerde ilan ve reklam vergisine tabi tabelaların olduğu tespit edilmiştir. BESAŞ'a ait bayilik sözleşmesinde ise, BESAŞ tabelası vergisi BESAŞ'a aittir denilmi...

Belediyenin Borcunun Başka Bir Firmanın Alacağına Mahsubu Hk.

Sayın hocam, Belediye Başkanlığından alacağı olan bir firmamın Belediyemize borcu olan diğer bir firmanın borcunu mahsup edebilir miyiz, nasıl bir yol izlememiz gerekiyor?

OSB İlan ve Reklam Vergisi Hk.

Merhaba; 14 Mart 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan Danıştay 9. Dairenin 2018/154 esas 2019/4849 karar nolu ilamından sonra Büyükşehir Belediyelerinde OSB sınırlarında bulunan ışıklı ve ışıksız tabelarından ilan reklam vergisi talep edilebilir mi...

Pandemi Dolayısıyla Kapatılan İşyerlerinde Eğlence Vergisi Hk.

Sayın hocam hayırlı günler iyi çalışmalar, Hocam pandemi döneminde açık olmayan işyerine (gazino, pavyon, gece kulübü vb) düzenlenen eğlence vergileri tahakkukları girilmiş olup; çıkan vergilerin tahsilatı, iptali veya eksiltme konusunda yasal çerçev...

Altyapı Kazı İzni ve Harcı

Bilindiği üzere 24.12.2020 tarihli ve 3 1344 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezler...

Heykeltıraşa Yapılacak Ödemelerde Stopaj Uygulanması Hk.

Fatura düzenleme zorunluluğu bulunmayan Heykeltıraşa gider pusulası ile yapılacak ödemede gelir vergisi oranı ve KDV hükümlerine tabi olup olmadığı hakkında bilgi verilmesi.

Belediyeye Bağış ve Hibelerde Vergi İndirimi Hk.

Belediyelere özel şirketler ve şahıslar tarafından yapılan hibe kapsamında şahısların ve şirketlerin gelir vergisinden %5-10 oranında düşmektedir. Bunun hangi kanun ve yönetmelikte şirketler faydalanmaktadır?

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)

Bu Tebliğ; 30/11/2003 tarihli ve 25302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 58) ile taşıtlara perakende olarak (LPG, do...

Doğalgaz Bağlantı Firmalarınca Bina Duvarlarına Asılan Levhalardan İlan ve Reklam Vergisi Alınması Hk.

Doğalgaz firmalarının bağlantı vb işlemlerini yaptıkları binaların girişinde veya köşesinde metal plaka halinde bu bina x firma tarafından yapılmıştır şeklinde bir ibare yer almakta, ilan reklam yönetmeliği gereği yarım metrekarenin altında yer almak...