MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Baz İstasyonları Azami Kira Bedelleri Hk.

Belediyemiz tarafından belediyemiz mücavir alanları içerisindeki belediyemize ait bir arsa iki yıl önce 3 yıl süre ile baz istasyonu kurulması amacı ile yıllık yaklaşık 20.000.00.-TL bedel ile bir iletişim firmasına kiraya verilmiştir. 2019/2020 yıll...

Mutemet Eliyle Yapılabilecek Ödemeler Hk.

Merhabalar, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 7. maddesinin (ğ) bendinde, Mahalli idare personelinin aylık, ücret ve düzenli olarak yapılan benzeri alacaklarının, harcama yetkililerince yazılı olarak görevlendirilen mutemetlere ödenme...

Belediyelerin Vergi, Resmi, Harç ve Tarifesi Belirleme Yetkisi

Bu Makalede, belediye gelirlerinin neler olduğu, belediyelerin vergi, resim, harç ya da tarife belirleme yetkilerinin olup olmadığı, belirlenen tarifelerin yeniden değerlemeye tabi tutulup tutulamayacağı konularına 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanu...

Engelliler İçin Su İndirimi Hk.

Hocam iyi çalışmalar, Su abonesi babasının üzerine olan engelli vatandaş babası ile aynı hanede ikamet etmektedir. Engelli vatandaş ikamet ettiği hanede su engelli indiriminden yararlanabilir mi? Abonelik şartı aranmasına gerek var mıdır?

İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Hk.

Hocam kolay gelsin. 7256 sayılı Kanun kapsamında Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 31.12.2020 tarih ve 282807 sayılı yazısında; "Buna göre, belediyelerce verilen ve takibi 6183 sayılı Kanun kapsamında yapılan idari para cezalarının da Kanun kapsamı...

Pandemi Sebebiyle Belediyeye Ait Kiralık İşyerlerinden Kira Alınmaması ve Kira Artışı Yapılmaması Hk.

Hocam öncelikle saygılar sunar iyi çalışmalar dilerim. Bildiğiniz üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 15/12/2020 tarih 2020/27 sayılı genelgesi ile Belediyeye ait taşınmazlardan elde edilen kiralar ile ilgili yapılac...

Devlet Hakkı Payının Tahakkuku ve Ödenmesi Hk.

Belediyemize ait taş kırma ocağımız var. Her yıl sonunda işletme faaliyet raporu düzenlenerek o yıl ocaktan çıkardığımız malzemelerin Devlet Hakkı olan bedeli Maden Ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü hesaplarına aktarılacak. Bu bedeli belediyede hangi...

Hazine Arazileri Satışından Ayrılan Payların Kaydı Hk.

Hocam iyi çalışmalar, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlarım. Çevre ve şehircilik bakanlığı milli emlak müdürlüklerince hazineye ait taşınmazların satışından ayrılan belediye paylarını hangi gelir hesabında takibini yapacağız (gelir tahakkuk ve...

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 19/12/2020 tarihinde kabul edilen 7258 sayılı “2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanmış olup, 01/01/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti...

İhalelerde Muhasebe Yetkilisinin Sorumlulukları Hk.

Hocam iyi günler. Muhasebe yetkilisi olarak doğrudan teminlerde Piyasa araştırma raporunun olup olmadığına dikkat etmeliyim. İhalelerde neye dikkat etmeliyim. Örneğin pazarlık usulü ile yapılmış mal alımı ihalesinde, acaba öncesinde açık ihale yapılm...