MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Akıllı Su Sayacı Kullanımı Hk.

Beldemizde ödenmemiş su faturalarından kurtulmak için akıllı sayaca aşamalı olarak geçilmiştir. Ancak bazı vatandaşlar bu durumu kabul etmemektedir. Ben sayacımdan memnunum tarzında tepkiler gelmektedir. Şahsın sayacı arızalı olup bunu değiştirmek iç...

İkinci El Araç Satışlarında KDV Oranı Hk.

Belediyeye ait ve bir çoğu 6360 sayılı kanunla kapanan belediyelerden gelen eski araçlar (trafikten çekme belgeli), 2886 sayılı kanuna göre satışa çıkarılacak olup, bu araçların satışından ayrıca KDV alınacak mı? Alınacak ise oranı nedir? Araçlar içe...

İçme Suyu Abonelik Ücretlerinden KDV Alınması Hk.

Merhaba Hocam, Belediyemize su aboneliği için başvuru yapan mükelleflerimizden abonelik ücreti, su harcamalarına katılım payı, depozito ücreti, plaka bedeli ve kanalizasyon harcamalarına katılım payı ücretleri tahsil edilmektedir. Belediye meclisimiz...

İhale Karar ve Sözleşmelerde Damga Vergisi Oranı Hk.

Sayın Hocam; 2886 sayılı DİK gereği ambalaj atığı ihalesi yapılmış olup, ihale sonuçlandırılmıştır. İlgili firmada damga vergisi kesintileri yapılacağından dolayı . 1- Akitlerle ilgili kağıtlar /A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: Mukavelenameler,...

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396)

Bu Tebliğ; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla...

Vadeli Çek Yoluyla Tahsilat Hk.

Birliğimize yüksek miktarda borcu olan ve icra takibi başlatılan bir su kullanıcımız; şu anda nakit parası olmadığından herhangi bir ödeme yapamayacağını, ancak 6 ay sonra ödeme yapabileceğini ve buna karşılıkta 6 aylık çek vererek icra takibinin kal...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)

Bu Tebliğ; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt...

2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1839)

Bu Karar; 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Kiralama İhalesinde Sözleşme ve Karar Pulu Hk.

Sayın Hocam, 2886 sayılı DİK'nuna göre ihale edilen ve süresi 10 yıl olan şehir içi yolcu taşımacılığı hat kiralama ihalesinde sözleşme ve karar pulu oranı kaç olmalıdır? Sözleşme damga vergisi ve karar pulu on yıllık kira bedeli üzerinden mi hesapla...

Emlak Vergisi Alacaklarında Zamanaşımı Hk.

Tahakkuk etmiş ve ödenmemiş emlak vergilerinin tahsilatında zaman aşımı söz konusu olur mu? Örnek, 2008 tarihinden itibaren ödenmeyen emlak vergilerinin tahsilatı..