MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

İcra Dairesine Yatırılan Teminat Hk.

Hocam iyi günler, icra dairesine belediyenin bir dosyası için teminat yatırıldı. Yatırılan bu parayı hangi hesapta nasıl takibini yapacağız yazabilir misiniz? Bir de İl Belediyesinden asfalt alımı için il belediyesine para yatırıldı o yatan parayı ha...

Eğlence Vergisi Hk.

Hocam hayırlı günler, COVİD-19 nedeniyle Ülkemizde yaşanan ve giderek dahada riskli duruma doğru giden pandemi sürecinde; İçişleri Bakanlığıca alınan tedbirler kapsamında belirli işletmelerin haricindeki diğer işletmelere kısıtlamalar/kapatmalar geti...

Yüklenici Avansı Muhasebe Kaydı Hk.

Hocam Hayırlı Ramazanlar diliyorum kolay gelsin iyi çalışmalar. Belediye mücavir alanları içerisinde bazı parsellere 18. madde imar uygulaması yaparak ilçemizde konut yapımına yönelik arsa üretimi sağlamak amacı ile plan proje üzerinde çalışan bir fi...

KDV Tevkifatı Hk.

16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kdv Tevkifat Uygulamasına İlişkin 35 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında 10 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV Tevk...

Buluntu Eşyaların Muhasebeleştirilmesi Hk.

Zabıta müdürlüğünde 1 yılı geçmiş olarak bulunan altın, telefon, tablet vb. eşya durumunun belediyeye teslimi nasıl olmalıdır? Özellikle altın belediyeye teslimi nasıl olmalıdır? Teşekkürler.

Kamu Zararının Tahsilinde Zamanaşımı Hk.

İçişleri Bakanlığınca 1993-1996 tarihlerinde yapılan 40/53 sayılı teftiş layihasında tespit edilen Kamu Zararının tahsil edilmesi işlemleri için Belediyemiz ilgili kişiye 6183 sayılı kanun gereğince ödeme emri düzenleyip tebliğ edilmiştir KONYA 1. İd...

Sulama Birliklerinin Ödemelerinde Vergi Borcu Yoktur Belgesi İstenmesi Hk.

Sevgili Hocam; Sulama Birlikleri olarak 4734 Sayılı kanunun 22/d doğrudan temin usulüyle yapılan satın alımlarda veya iş makinası bakım onarımlarında fatura ödemesi yapılması esnasında Vergi dairelerinden borcu yoktur yazısı alınması zorunluluğu var...

Belediyelerce Dernek ve Vakıflara Ait Bakım ve Onarım İşlerinin Yapılması ile Ayni Yardımda Bulunulması

Bu değerlendirme, Belediye Kanununun 75 inci maddesinde yer alan derneklerle ilgili düzenlemenin uygulanmasında en çok karşılaşılan sorunlardan biri olan belediyelerce ortak hizmet projesi kapsamında olmayan derneklere bakım onarım hizmeti sağlandığı...

Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Güncel Değişiklikler

Belediyelerce katılma paylarının tahakkuk ve tahsilat uygulama esasları 21.08.1981 tarih ve 17435 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanm...

Tapu Satış Bedeli ve Emlak Vergisi Değeri Hk.

Hocam hayırlı günler, Tapuda değeri örneğin 100.000 TL yazan emlak üzerinden Belediyemiz emlak vergisi alırken, bahse konu emlak icra yoluyla başka bir şahsa örneğin 300.000 TL karşılığında satılmıştır. Belediyemiz emlak vergisini eski fiyatı üzerind...