MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Su Sayaçlarındaki Problem Dolayısıyla İndirim Uygulanması Hk.

Sulakyurt ilçemizde bulunan bir mahallemizin mesken su abonelerimize yüksek rakım ve teknik nedenler ile yaklaşık 10 abonemizin su şebekesine su ile karışık hava gelmekte ve su saatlerinin yüksek m3 hesaplaması nedeni ile yüksek su faturası ile karşı...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524)

Bu Tebliğ; Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliy...

İş Sonu Tazminatlarında Gelir Vergisi İstisnası Hk.

Sayın Hocam, 4 yıldır sözleşmeli Mühendis olarak görev yapmakta olan kişi, sözleşmesini sonlandırdığında iş sonu tazminatı ödenecektir. Ancak 27.03.2018 tarihli kanun değişikliğinde işsonu tazminatından (24 aylığı aşmayan tutarlardan) gelir vergisi k...

Vefat Eden Emekli Emlak Vergisi Mükellefi İçin Geçmişe Dönük Tek Mesken Muafiyeti Uygulanması Hk.

Emekli muafiyetinden yararlanan kişi 2011 yılında vefat etmiş ve sahibi olduğu tek meskende intikal yapılmamıştır. Murisin mirasçıları reddi miras yapmamışlardır. Eşi ise çalışmayan ev hanımıdır. Tapuda intikal yapılmamış olsa bile murisin mirasçılar...

Yüklenicinin Alacağını Temlik Etmesi Hk.

Hocam iyi çalışmalar, kolay gelsin. Belediyemize mal satan bir firma alacağı olduğu bakiyeyi bir faktöring şirketine temlik vermek istiyor. Belediye olarak böyle bir şey yapabilir miyiz? Eğer yapabilirsek ödeme esnasında borcu yoktur belgesini kimden...

Plansız Kırsal Alanlarda İfraz ve Tevhid Harcı Oranı Hk.

Hocam, Belediyemiz mücavir alanı içerisinde bulunan kırsaldaki tarım arazilerinin ifrazı veya tevhid işlemine esas alınacak harcın hesaplamasını nasıl yapmamız gerekir?

Pandemi Dolayısıyla Faaliyetleri Durdurulan İşletmelerden Vergi Alınmaması Hk.

16.04.2020 tarih ve 31102 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 17.04.2020-01.06.2020 tarihleri arasında...

Tek Meskende Emlak Vergisi Muafiyeti hk.

Emekli olan ve Emlak vergisi muafiyeti şartlarını taşıyan kişinin, muaf olmasına rağmen başvuru yaptıktan sonra, önceden ödediği vergileri talep edebilir mi? Ödemiş olduğu vergilerin iadesi için yargı yolunu kullanabilir mi? Teşekkür eder saygılar su...

Belediye Bütçe İçi İşletmelerinin Kuruluşu ve Belediye Bütçe İçi İşletmelerinde KDV Uygulaması

Bu Makalede belediye bütçe içi işletmelerinin hangi hizmetleri yürütmek için kurulabileceği, bütçe içi işletme kuruluş işlemlerinin neler olduğu, günümüzde kurulmuş bütçe içi işletme örnekleri, bütçe içi işletmelerin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi K...

Pandemiden Dolayı Kira Alacaklarında İndirime Gidilmesi Hk.

7244 sayılı Kanunun 1/ç maddesi " Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca ya...