MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Hk.

Kaldırılan hafta tatili sonunda muhtelif uygulamalar mevcut olup doğrusu sadece ulusal bayramlarda açık olacak işyerleri için midir ve hafta tatili derken cumartesi ve pazar dahil midir?

Balıkçı Barınaklarında Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Hocam merhaba. Kıyı kenar çizgisi deniz tarafında kalan balıkçı barınaklarının emlak vergisinden muafiyeti söz konusu mudur? Çizginin deniz tarafında kalan balıkçı barınaklarından ya da başka herhangi bir yapıdan emlak vergisi alınmalı mıdır? İyi çal...

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Elektrik Tüketim Vergisi Hk.

Gediz Perakendenin Belediyemize yazmış olduğu yazı doğrultusunda; 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Attı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun geçici 1 inci maddesinin on...

Jeotermal Isıtma Ücretlerinin Takip ve Tahsil Usulü Hk.

Belediyemiz olarak İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanan E-Belediye Bilgi sistemine geçiş yaptık. Belediyemizce normal hizmetlerimizin yanında konutlarımızın jeotermal (sıcak su) ile ısıtılması hizmeti var. Aylık 2.000.000-TL tahakkuk, 14000 abone,...

Belediyenin KDV Muafiyeti Hk.

İyi günler, belediye başkanlığımızca yapacağımız harcamalarda kdv muafiyetleri konusunda yardımcı olabilir misiniz? Örneğin, Devlet Malzeme Ofisinden almak istediğimiz büro malzemeleri için herhangi bir kdv muafiyetimiz var mıdır?

Hiçbir Geliri Olmayanlara Emlak Vergisi Muafiyeti Uygulanması Hk.

İyi çalışmalar hocam. İşsizim hiçbir gelirim yok diye bir mükellefimiz vergi muafiyeti için başvuruda bulundu. Bu kişinin bizde beyanı olan TOKİ’de bir evi var. Bu kişiyi muafiyetten yararlandıracak mıyız? Eğer yararlandıracaksak hangi belgeleri tale...

Elektrik Trafo ve Panolarından İşgaliye Ücreti Alınması Hk.

Belediyeler tarafından kaldırımlardaki ve sokaklardaki elektrik şirketlerinin panolarına ilişkin trafo işgaliye bedeli altında ücret alınabilir mi? Nasıl bir yol izlemeliyiz?

Fabrikalardan Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı Alınması Hk.

Sayın Hocam Selamlar, İlçemizde faaliyet gösteren birinci sınıf Gayrisıhhi Müesseseler örneğin fayans fabrikaları ve tuğla fabrikaları belediyemize Hafta Tatili Çalışma Harcını ödemek zorunda mıdırlar? Ödemediklerinde belediyenin yaptırım gücü nedir?

Ev Hanımına Tek Mesken Vergi İndirimi H.

Belediyemiz mükellefi ev hanımı olduğunu beyan eden kadın vatandaşımızın üzerine kayıtlı 200 m2'den düşük olan taşınmaza ilişkin belediyemiz nezdinde emlak vergisi tahakkuk ettirilmiş ancak vatandaşın başvurusu üzerine geçmişte tahakkuk ettirilen eml...

Fazladan Tahsil Edilen Gelirin Mükellefin Borcuna Mahsubu Hk.

Hocam selamlar, 2017 yılında tahsil edilen bina ruhsat ücretinin hesaplanmasında fazla ücret alındığı tespit edilen vatandaşımız fazla tahsil edilen alacağının kurumumuza olan borçlarından mahsup edilmesini talep etmektedir. Bu şekilde mahsup yapabil...