MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Taşınmaz Kira Gelirinin İadesinin Muhasebeleştirilmesi Hk.

İyi günler hocam, 10 yıllığına kiralanmış ve kirası belediyece peşin alınmış belediyeye ait gayrimenkulü ihale sürecinin 5. yılında ihale ile satılmıştır. 5 yıllık kirasını ödemesi nedeniyle satıştan sonra kalan 5 yıllık kirayı kişiye/şirkete iade ed...

Eczanelerden İlan ve Reklam Vergisi Alınması Hk.

Sayın hocam; beldemizde iki adet eczaneye camlarındaki ve dükkan önlerindeki reklam tabelaları için ücret çıkartılmıştır. Ancak eczane sahibi itiraz ederek eczanelerin reklam vergisinden muaf olduklarını söylemektedir. Bu konuda yardımlarınızı bekliy...

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)

Bu Tebliğ; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18, 23/10, 29/4, 40/1-5-7, 68/4-5, 86/1-b, 94, 103, geçici 72 nci ve geçici 91 inci maddelerinde, 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 S...

Maden Ruhsat Sahasındaki Tesislerin Ruhsatlandırılması ve Alınan Harçtan Belediyeye Pay Ödenmesi Hk.

Selam hocam, Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilgili, bu ruhsatların verilmesi sırasında 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu hükümlerine göre belediyelerin ta...

Tahsildar Tarafından Tahsil Edilen Paraların Harcamalarda Kullanılması Hk.

Belediye tahsildarında biriken belediye gelirlerinden acil ihtiyaç oluşması halinde harcama yapılabilir mi? (örnek: karşı ödemeli kargo ücreti, peşin işlem yapan firmalardan yapılan alımlar ücreti, vs.)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2569)

Bu Karar; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 inci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Otopark Yerlerinin Belirlenmesi ve Otopark Ücreti Alınması Hk.

Sn Hocam, yollardan alınan otopark ücretlerinin yasal dayanağı nedir? İnternette yaptığımız araştırmalarda belediyelerin yollardan almış olduğu otopark ücretlerinin yasal olmadığı ve bununla ilgili birçok yargı kararı bulunmaktadır. Bu konu hakkında...

Posta Pulu Alımının Muhasebeleştirilmesi Hk.

Merhaba Hocam, belediyemizin posta gönderilerinde kullanılan ve avans yoluyla temin edilen posta pullarının muhasebe kaydı nasıl yapılır? Hangi ekonomik kod ve hesaplar kullanılmalıdır?

Kontrol, Denetim veya İnceleme Sonucunda Tespit Edilecek Kamu Zararları Konusunda Yapılacak İş ve İşlemler

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü H. Eren HERSAN'ın kaleme aldığı bu yazıda, kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilecek kamu zararları konusunda yapılacak iş ve işlemler değerlendirilmiştir.

Koronavirüs Salgını Sebebiyle Kira Bedellerinin Alınmaması Hk.

Sayın hocam iyi çalışmalar. Belediyemizin kiraya verdiği taşınmazlardan Covid-19 salgın hastalık sebebiyle hangi sürelerde, hangi taşınmazlardan kira borcu alınmayacağı genelgede belirtilmiş olmasına rağmen bu konuda meclis kararı alınması gerekli mi...