MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Hibe Çöp Kamyonu Hk.

İyi günler. Kardeş belediyemiz belediyemize bir adet çöp toplama aracı hibe edecektir? Ne gibi işlemler yapmamız gerekiyor? İyi çalışmalar 

Hibe Taşıt Edinilmesi Hk.

İyi günler. Bir vatandaşımız aracını Belediyemize şartsız bağış yapmak istiyor meclis kararı almadan alabilir miyiz? Kaydını nasıl yapacağız? Daha sonra satmak istersek satabilir miyiz? İyi çalışmalar dilerim. 

Fazla Yapılan Ödemeye Uygulanacak Faiz Hk.

Kurumumuzda 01.01.2015-31.05.2015 tarihleri arasında çalışmış olan personele 18.08.2016 tarihinde ödenen kıdem tazminatı sehven fazla ödenmiştir. Açılan rücu davası sonucunda gelen bilirkişi raporunda ödemenin fazla yapıldığı ve geri iadesini faizi i...

Eğitim Kurumlarından Katı Atık Bertaraf Ücreti Alınması Hk.

Belediyemiz tarafından alınan meclis kararına istinaden tüm eğitim kurumlarından katı atık bertaraf ücreti alınmaktadır. Özel eğitim kurumları da bu karara dahildir. Eğitim kurumlarının katı atık bertaraf ücreti alınması hususunda herhangi bir istisn...

Arazi Kiralamasında KDV Hk.

Öncelikle kolay gelsin. Belediyeler kendi mülkiyetinde bulunan taşınmazları (arazi) kiraya vermesi durumunda KDV alınmalı mıdır? Teşekkür ederim.

Köydeki Parsellerden Emlak Vergisi Alınması Hk.

İlçemiz sınırları dahilinde il özel idaresinin hizmet alanında bulunan bir parsel için mükellef tarafından beyan verilmiş bir işyerine ait 2000-2020 yılları arasında emlak vergisi borcu tahakkuk etmiştir. Belediye olarak ilgili borca gerekli tebligat...

Eczane Tabelalarının Vergilendirilmesi

Merhaba, Eczanelerin E logolu tabelalarından Gelir İdaresi Başkanlığı'nın genelgesi gereği ilan ve reklam vergisi alınmamaktadır. Ancak eczanelerin eczane isminin yazılı olduğu tabelalardan da alınmaması gerektiği konusundan tarafımıza başvurular olm...

Ücretsiz İzinli Eş Dolayısıyla AGİ Hesabı

Hocam iyi çalışmalar. Yeni yılınız hayırlara vesile olsun inşallah. Belediyemizde veteriner hekim olarak çalışan memurun eşi Türkiye İş Kurumunda meslek danışmanı olarak çalışırken çocukları oluyor. Çocuğuna bakmak için 15.01.2020 tarihinden 11.12.20...

Tapu Devri İçin Rayiç Değer Verilmesinde Taşınmaza İlişkin Belediyeye Borç Bulunmaması Şartı Getirilmesi Hk.

Hocam Merhaba, Belediye Başkanlığımıza su, çevre temizlik, emlak vs. borçları bulunan bir vatandaş aynı sicilde bulunan arazisini satmak istemekte ve belediyeden emlak beyan değeri istemektedir. Çeşitli borçları bulunan vatandaşın belediye tarafından...

Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1969)

Bu Karar; resmi İlan fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tespit edilmesi ile 10/12/2018 tarihli ve 453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına ilşkindir.