MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Belediyelerin Dükkan Satışında KDV Uygulanması Hk.

Merhabalar Hocam, mülkiyeti 2 yıldan fazla süredir Belediyemize ait olan arsa üzerine 2 katlı Ticaret Merkezi yapmaktayız. Bu Ticaret merkezi şu an inşaat aşamasında ve 1 ay sonra bitmesi planlanmaktadır. Kat irtifakı tapularını yeni çıkarttık. 23 ad...

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

İyi günler Sayın Hocam. Ben Susurluk Belediyesi Emlak ve İstimlak MÜdürüyüm. Size bir sorum olacak. 2014 yılında 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile büyükşehir olduk. Bu yasadan önce mücavir alan sınırlarında kalan köy tarlalarından arsa vergisi alıyor...

Hayat Sigortası Priminde Vergi İndirimi Hk.

İyi günler hocam, Özel Hayat Sigortası yaptıranlar, vergi indirimi uygulanıp uygulanmayacağın hakkında bilgi verir misiniz?

Ev Kadınları İçin Tek Mesken Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

1) 2018 yılında emekli olan memurun ev hanımı olan eşine ait 200 m2'nin altında olan meskeni için indirimli emlak vergisinde muafiyet talep etmektedir. Ayrıca 3 yıllık tahsil edilen verginin iadesini talep etmektedir. 2) %100 engelli vatandaş hanımı...

Eczane Tabelalarından İlan ve Reklam Vergisi Alınması Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Eczanelerin Tabelaları ile "E" Logolarının İlan ve Reklam Vergisinden muaf olup olma...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525)

Bu Tebliğ; borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2020 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesine ilişkindir.

Yapı Ruhsatının İptali Dolayısıyla Harç İadesi Hk.

31.05.2018 tarihinde İnşaat Ruhsatı harç ve ücretlerini Belediyemize yatıran vatandaş, işin iptal olması ve kişi adına ruhsat düzenlenmemesi neticesinde; Başkanlığımıza 24.12.2020 tarihinde dilekçe vererek, ödediği ruhsat harç ve ücretlerinin tarafın...

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Hk.

Kaldırılan hafta tatili sonunda muhtelif uygulamalar mevcut olup doğrusu sadece ulusal bayramlarda açık olacak işyerleri için midir ve hafta tatili derken cumartesi ve pazar dahil midir?

Balıkçı Barınaklarında Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Hocam merhaba. Kıyı kenar çizgisi deniz tarafında kalan balıkçı barınaklarının emlak vergisinden muafiyeti söz konusu mudur? Çizginin deniz tarafında kalan balıkçı barınaklarından ya da başka herhangi bir yapıdan emlak vergisi alınmalı mıdır? İyi çal...

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Elektrik Tüketim Vergisi Hk.

Gediz Perakendenin Belediyemize yazmış olduğu yazı doğrultusunda; 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Attı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun geçici 1 inci maddesinin on...