MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Kiraya Verilen Tek Mesken İçin Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Hiçbir geliri olmayan mükellefimiz tarafından 1319/8.Maddesi gereğince muafiyetten yararlanmak istemektedir. Kişinin, sahibi olduğu taşınmazda Annesi oturmakta olup kendisi de kira da oturmaktadır. Kişinin muafiyet için başvuru yaptığı evde oturan an...

Belediyenin SGK ve Vergi Borçları Karşılığı Taşınmazlarının Maliye Bakanlığınca Satın Alınması Hk.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan bina ve arsanın SGK ve Vergi Dairesine olan borçlarımızdan mahsubu ile ilgili iş ve işlemlerin yapılıp, yapılamayacağı, yapılması halinde takip edilmesi gereken yasal mevzuat nedir?

Koronavirüs Salgını Sebebiyle Dükkan Kirası Alınmaması veya Ertelenmesi Hk.

Sayın hocam, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 2020/7 sayılı genelgenin 1 maddesi a ve b fıkraları ile 7244 sayılı Kanunun 1 madde ç fıkrası birlikte değerlendirildiğinde yönetmelikte bahsi geçen ve tek tek sayılan "tiyatro, sinema,...

Koronavirüs Sebebiyle Lokantalardan Kira Alınmaması Hk.

Verdiğiniz bilgi için öncelikle teşekkür ederim. Faaliyette bulunmayanların içinde 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı veya giriş yasağı getirilenler alanlarda bulunanlar hariç, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’mız...

Koronavirüs Salgını Sebebiyle İşyeri Kirası Alınmaması Hk.

7244 sayılı kanunun 1. maddesi (ç) fıkrası "Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez." hükmü bulunmaktadır. Pandemi döneminde faaliyette bulunmayan kir...

Taşınmaz Kira Gelirinin İadesinin Muhasebeleştirilmesi Hk.

İyi günler hocam, 10 yıllığına kiralanmış ve kirası belediyece peşin alınmış belediyeye ait gayrimenkulü ihale sürecinin 5. yılında ihale ile satılmıştır. 5 yıllık kirasını ödemesi nedeniyle satıştan sonra kalan 5 yıllık kirayı kişiye/şirkete iade ed...

Eczanelerden İlan ve Reklam Vergisi Alınması Hk.

Sayın hocam; beldemizde iki adet eczaneye camlarındaki ve dükkan önlerindeki reklam tabelaları için ücret çıkartılmıştır. Ancak eczane sahibi itiraz ederek eczanelerin reklam vergisinden muaf olduklarını söylemektedir. Bu konuda yardımlarınızı bekliy...

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)

Bu Tebliğ; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18, 23/10, 29/4, 40/1-5-7, 68/4-5, 86/1-b, 94, 103, geçici 72 nci ve geçici 91 inci maddelerinde, 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 S...

Maden Ruhsat Sahasındaki Tesislerin Ruhsatlandırılması ve Alınan Harçtan Belediyeye Pay Ödenmesi Hk.

Selam hocam, Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilgili, bu ruhsatların verilmesi sırasında 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu hükümlerine göre belediyelerin ta...

Tahsildar Tarafından Tahsil Edilen Paraların Harcamalarda Kullanılması Hk.

Belediye tahsildarında biriken belediye gelirlerinden acil ihtiyaç oluşması halinde harcama yapılabilir mi? (örnek: karşı ödemeli kargo ücreti, peşin işlem yapan firmalardan yapılan alımlar ücreti, vs.)