MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Kamulaştırılan Ağaç Bedellerinin Ödenmesi Hk.

3194 sayılı kanunun 18. madde uygulaması sonucu yol+yeşil alanda kalan meyve ağaç bedellerinin kamulaştırılarak ödenmesi gerekmektedir. Bunun ödeme kalemi 06'lı kod olduğundan bu kodun 630 kalemi olmadığından karşılığında hangi kodun kullanılması ger...

İşyeri Açma İzin Harcı Tarifesi

Hocam iyi çalışmalar. Beldemizde iş yeri açacak vatandaşlar için, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat harçlarını 2464 sayılı belediye gelirleri kanununa göre harç almaktayız. Ancak harç miktarını meclis kararı alarak istediğimiz miktara yükseltebilir m...

Faturalara Alınan Mal ve Malzemelerin Ayrıntılı Olarak Yazılması

Sayın Hocam, Belediyemizin aldığı malzeme veya hizmet alımlarında hizmet alınan şirket tarafından belediyemize kesilen faturalar da açıklama kısmına; Örneğin, 15 çeşit kırtasiye malzemesi alındı ise bunları ayrı ayrı yazmak zorunda mı? Yoksa muhtelif...

Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitim ve Sınavına Katılma Şartları

Başkanlığımız emrinde 21.12.2010 tarihinden itibaren Şef kadrosunda görev yapan personelimiz İşletme Fakültesi mezunu olup, 25.11.2015 tarihinden beri İşletme Müdürlüğü(vekaleten) , 20.09.2019 tarihinden beri de Mali Hizmetler Müdürü (vekaleten) olar...

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4)

Bu Tebliğ; Tahsilat genel tebliği tecil faizine ilişkindir.

Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payı Hk.

02/07/2008 tarih ve 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanunun Belediye paylarının tahsisine ilişkin esasları kapsamında Belediyelerin gelişmişlik endeksine göre İller Bankası tara...

Muhasebe Yetkilisinin Hakediş ve Eklerinin Hazırlanmasında Görevlendirilmesi

Merhaba Sayın Hocam, Yapım İşleri Hakedişi ve eklerinin düzenlenmesinde Muhasebe Yetkilisi görev alabilir mi? Saygılarımla.

Alacağın Üçüncü Kişiye Ödenmesi Talebi Hk.

Merhaba Sayın Hocam, Belediyemizden alacağı bulunan şahıs, bir dilekçe ile alacağının kendi banka hesabına değil de, başka birinin banka hesabına aktarılmasını talep etmiştir. Bu kapsamda tutarın başkasının banka hesabına aktarılması mevzuatımıza uyg...

Otopark Hesabının Amacı Dışında Kullanılması

Merhaba. Otopark Yönetmeliği gereği otopark hesabında bekleyen paranın otopark işi haricinde başka bir amaçla emaneten kullanılması için (İleride söz konusu miktarın tekrar otopark hesabına belediye hesabından aktarılması şartıyla) Belediye Meclisi k...

Eğitim Semineri Hk.

Selam hocam belediyemizde eğitim seminerlerine katılan personellerin konaklamada tek ve çift oda tercihinde tek odayı tercih edebilir mi, ayrıca alımı 4734 sayılı Yasanın hangi maddesine göre yapılır?