MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Kira Alacağı İle Akaryakıt Borcunun Mahsubu Hk.

Sayın Hocam, Belediyemiz sınırlı ayni hak tesisi ile bir taşınmazı 10 yıllığına akaryakıt istasyonuna kiraya verdi. Kira badeli ödemesi KDV dahil olarak hesaplanmaktadır. Kiracımız kira bedelini ödememektedir. Bu kiracıdan belediye kira alacağına kar...

Şahit Anne ve Babasına İçme Suyu Ücret İndirimi

Sayın hocam, bir şehit babası indirimli su tarifesinden faydalanmak için belediyemize başvurdu, ancak yaptığım incelemede 1005 sayılı yasada şehit "dul ve yetimi sıfatı ile aylık bağlananlar ile malul gazilere" belediyece tahakkuk ettirilecek su ücre...

Faiz Affı

Belediyemizin alacaklarının tahsili sürecinde, yapılandırma kapsamına girmeyen, yapılandırmadan faydalanmayan vb. mükelleflerimizden olan alacaklarımızın tahsilinde, vatandaşlarımızın katılımını arttırabilmek ve bu yöndeki tahsilatlarımıza hız kazand...

Mahalleye Dönüşen Köylerde Emlak Vergisi

Köy tüzel kişiliğinden mahalleye geçirilen bir köyün emlak vergisi tahakkuku hangi tarihten itibaren hesaplanmalıdır?

Ücret Tarifelerinde Muafiyet Hk.

Soru 1) 2014 yılında 6360 sayılı kanun kapsamında köylerimiz mahalle olmuş Belediyemize bağlanmıştır harç ve vergi muafiyeti ile ilgili olarak zaman içinde yapılan değişiklikler neticesinde en son 6360 sayılı kanunun geçici 1. maddesinin 15. fıkrasın...

Ölen Kişinin Su Aboneliği Hk.

2018 yılında vefat eden bir vatandaşımızın su aboneliği devam etmektedir. Evinde de çocuklarından biri hala bu suyu kullanmaktadır. Belediye olarak bu aboneliği iptal etmemiz gerekir mi? Diğer varislerden çoğunluğu kapatılmasını talep ediyorsa ne yap...

Belediye Şirketi İhale Kararlarında Damga Vergisi Hk.

Sn Hocam, belediye şirketince yapılacak olan ihalelerde ihale karar pulu ve sözleşmeye ilişkin damga vergisi kesilecek midir?

Kredi Kartı ile Tahsilat Hk.

Merhaba. Belediyelerde kredi kartı ile tahsilat hakkında birkaç sorum olacak. 1- Kamu haznedarlığı yönetmeliği gereği kredi kartı ile yapılan tahsilatların azami 20 gün içerisinde belediyenin kamu sermayeli bankasındaki hesabına aktarılması gerekmekt...

Engelliler İçin Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

İyi çalışmalar, %43 engelli bir devlet memurunun 1 adet 200 m2'den küçük evi ve 1 adet arsası bulunmaktadır. Emlak vergisinden muafiyet uygulanabilir mi? 2017 yılında alınmış engelli raporu bu zamana kadar ödediği emlak vergisi iade edilir mi?

Kıdem Tazminatından Yapılacak Kesintiler

Merhaba, Belediyemizde 22 yıl hizmet vermiş olan sürekli işçimizin, 16/01/2019 tarihinde kıdem tazminatı almaya hak kazanarak kurumumuzla ilişiği kesilmiştir. Kıdem tazminatı hesaplamalarında hakedişinden GV ve DV kesintileri yapılmıştır. İlgilinin k...