MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Kira Alacaklarının Ertelenmesi Hk.

Sayın Hocam; Bilindiği üzere dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak nitelendirilen koronavirüs (covid-19) salgınından vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek ve salgının ekonomik ve sosyal ha...

Vergi ve Sigorta Ödemelerinin Ertelenmesi Hk.

Sn üstadım, 17/04/2020 tarih ve 31102 sayılı resmi gazete ile çıkan kanun madde 1 (d) bendi gereğince, "belediyeler ve bağlı kuruluşları...." ".... tüm sosyal sigorta prim ödemeleri "ifadesi ile ssk borçları ertelenmiştir. Belediyemizde 696 sayılı kh...

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 399)

Bu Tebliğ; Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve...

Engelli Çocuk İçin Vergi İndirimi ve AGİ Uygulanması Hk.

Belediye şirketimizde asgari ücretle çalışan bir personelimizin 1 çocuğunun (kız) %70 engelli raporu bulunmaktadır. Personelimizin eşi çalışmamaktadır. AGİ hesaplanırken evli eşi çalışmayan AGİ yani 264.87 TL mi, yoksa evli eşi çalışmayan 1 çocuklu A...

Koronavirüs Önlemleri

Bu görüş; yasak kapsamında olmamasına rağmen koronovirüs salgınında faaliyetleri etkilenen belediyelerin kiraya verdikleri iş yerlerindeki kira alacaklarının durumuna ilişkindir.

Mali Hizmetler Müdürünün Piyasa Fiyat Araştırması ile Muayene ve Kabul Komisyonlarında Görev Alması Hk.

Hocam iyi akşamlar. Doğrudan teminlerde (22/d) Mali Hizmetler Müdürünün piyasa araştırma komisyon üyesi olması ve muayene ve kabuller de yer alması doğru mudur? Teşekkür ederiz.

Covid-19 ve Stratejik Planlar

Bu makalede; stratejik planların Covid-19'dan nasıl etkileneceği, güncellenmesi ve yenilenmesi hususlarında kapsam genişletilmesi gerektiğ üzerinde bir değerlendirme yapılmıştır.

Ağırlama Giderleri ve Koronavirüs Salgını Kapsamında Sağlık Çalışanlarına Yemek Verilmesi Hk.

Hocam merhaba; 1-Virus öncesi belediyemize ve ilçemize ziyarete gelen misafirlere yemek ikramında bulunduk. Yemek faturasının ödenebilmesi için misafirlere ikram edildiği nasıl kanıtlanır. Bunun için bir belge gerekir mi? 2- Corona virüs sebebiyle ka...

Covid-19 Salgını Nedeniyle Ertelenen ve Alınmayacak Belediye Gelirleri

Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayattaki etkilerini azaltmak amacıyla TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanu...

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bu Kanun; Yeni koronavirüs (Covid-19) salgının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılmasını sağlamak amacıyla bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılmasına ilişkindir.