MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Elektronik Haberleşme Altyapısı Geçiş Hakkı Ücreti

Sayın hocam, bazı belediyelerde yazdığım şekilde ihaleler yapılmakta; ……………........... belediyesi sınırları içerisinde bulunan baz istasyonlarının tespiti, tasnifi, teknik analizi ve kamusal alanlara kurulacak yeni 4,5G baz istasyonlarının yerlerinin...

Ödemelerde Sorumluluk ve Kamu Zararı

Merhaba Sayın Hocam, Belediyemiz 2019 ağustos ayı içerisinde İçişleri Bakanlığı denetim elemanınca teftiş edilmiştir. Teftiş neticesinde kamu zararı tespit edilmiştir. Kamu zararına konu; 27.03. 2014 tarihli ödeme emri olan 173.343,20 TL firmanın ala...

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1424)

Bu Karar; bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Muhasebe Yetkisinin Devri

Mali Hizmetler Müdürlüğümüz müfettiş denetiminden geçti, denetim sonucunda sıkıntılı bir mali rapor düzenlendi. (kamu zararları, zimmetler vs.) Daha sonrasında Belediye Başkanı Veteriner Hekim olarak çalışan personeli Mali Hizmetler Md. V. olarak gör...

Arazisi Olan Emeklinin Tek Meskeni İçin Emlak Vergisi Muafiyeti

İyi günler hocam, emeklilerde bir evden başka bir şey olmazsa emekli muafiyetinden yararlanır denilmektedir. Oysa kişi emekli formu doldurup tapuya, maliye ve sgk’ya gönderdiğimizde evrakları incelediğimiz de kişi üzerine konuttan başka araziler gözü...

Kira Alacağı İle Akaryakıt Borcunun Mahsubu Hk.

Sayın Hocam, Belediyemiz sınırlı ayni hak tesisi ile bir taşınmazı 10 yıllığına akaryakıt istasyonuna kiraya verdi. Kira badeli ödemesi KDV dahil olarak hesaplanmaktadır. Kiracımız kira bedelini ödememektedir. Bu kiracıdan belediye kira alacağına kar...

Şahit Anne ve Babasına İçme Suyu Ücret İndirimi

Sayın hocam, bir şehit babası indirimli su tarifesinden faydalanmak için belediyemize başvurdu, ancak yaptığım incelemede 1005 sayılı yasada şehit "dul ve yetimi sıfatı ile aylık bağlananlar ile malul gazilere" belediyece tahakkuk ettirilecek su ücre...

Faiz Affı

Belediyemizin alacaklarının tahsili sürecinde, yapılandırma kapsamına girmeyen, yapılandırmadan faydalanmayan vb. mükelleflerimizden olan alacaklarımızın tahsilinde, vatandaşlarımızın katılımını arttırabilmek ve bu yöndeki tahsilatlarımıza hız kazand...

Mahalleye Dönüşen Köylerde Emlak Vergisi

Köy tüzel kişiliğinden mahalleye geçirilen bir köyün emlak vergisi tahakkuku hangi tarihten itibaren hesaplanmalıdır?