MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2081)

Bu Karar; bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Trafik Sigortası İşlemlerinde Sözleşme Damga Vergisi Kesilmesi Hk.

Belediyemiz araçlarının zorunlu sigorta işlemleri için hizmet alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. İhale sonucu sözleşme imzalanacak olan firma sözleşme damga vergisi kesintisinden muaf olduğunu beyan etmektedir. Sigorta aracılığı hizmetleri veren şir...

Kat Karşılığı Sözleşmeye İstinaden Teslim Alınan Taşınmazların Kaydı Hk.

İyi Çalışmalar. Mülkiyeti belediyemize ait olan bir arsayı %40 oranla daire ve dükkan karşılığında bir müteahhide verdik. Firma inşaatı tamamladı ve belediyemize ait olan daire ve dükkanları teslim etti. Müteahhit firma daire ve dükkanların maliyet b...

Ev Hanımlarına Yaptırılan El İşçiliği ve Dikim İşi Karşılığında Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi ve Maskot Tesliminde Uygulanması Gereken KDV Oranı

Bu Görüş; kostüm imalatı yapan firmanın üretimi aşamasında vergi mükellefi olmayan ev hanımlarına el işçiliği ve dikim gibi işler yaptırdığı, söz konusu maskot tesliminde uygulanması gereken KDV oranı ile ev hanımlarına yaptırılan iş için gider pusul...

Kum Ocağı İşletilmesi Hk.

Belediyemiz mülkiyeti ve ruhsatı kendisine ait olan kum ocağının işletmeciliğini yapmakta ve elde ettiği gelir ve kumları ilçeye hizmet amacıyla kullanmaktadır. Kum ocağından elde edilen gelirler açısından belediye gelir vergisine tabi midir?

Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Binasının Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Sayın Hocam; İlçemiz merkezinde Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binası ve diğer taşınmazları bulunmaktadır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin emlak vergisi muafiyeti var mıdır? Var ise hangi taşınmazları muaftır?

Bina Yıkım İşi

İyi günler. İlçe belediye sınırları içerisindeki mülkiyeti hazıneye ait olan hükümet konağı ve adliye binası Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 14.12.2010 tarihli 41567 sayılı bina yıkımlarına ait genelgeye göre meclis kararı olmadan anlaşma/protokol yap...

Kiraya Verilen Gayrimenkulün Abonelik Tüketim Bedellerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi ve Alt Kira Sözleşmesi Yapılması

Bu Karar; belediyenin kiraya verilen gayrimenkulün elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet abonelik tüketim bedellerinin belediye bütçesinden ödenmesi sonucu oluşan kamu zararına ilişkindir.

Belediye Taşınmazı Üzerinde Geçit Hakkı Verilmesi Hk.

İyi günler hocam, vatandaş dilekçe verip mülkiyeti kurumumuza ait parselden kendi parseline yol geçit hakkı istemiştir. meclis kurumumuz parselinden vatandaşın parseline süresiz yol geçit hakkı verilmesine, konunun encümende uygulanmasına karar verdi...

İşyerinin Kapalı Olduğu Döneme İlişkin İlan ve Reklam Vergisinin Terkini Hk.

İyi Çalışmalar. 6360 Sayılı Kanun ile belediyemize bağlanan belde belediyeleri ve belediyemiz kayıtlarında iş yeri ve tabelası olan mükelleflere ilan ve reklam vergisi tahakkuk yapıldığı ancak mükelleflerin belediyemize yaptıkları müracaatlarında bor...