MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Belediyelerin Bankalara Olan Kredi Borçlarının Kesilmesi Hk.

Saygılar sayın hocam, pandemin salgını dolayısıyla Cumhurbaşkanlığınca 3 ay ertelenen iller bankası kesintilerinden belediyemizin özel bankalardan olan borçlardan dolayı İller bankasınca taksit kesintisi yapılmış. Yayınlanan genelgede özel bankaların...

Koronavirüs Salgını Sebebiyle 65 Yaş ve Üstü Kiracılardan İşyeri Kiralarının Alınmaması Hk.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 19.03.2020 tarih ve (2020/7) nolu Genelgesinde kiracılarla ilgili belirtilen hususlar yerine getirilmiştir ancak faaliyeti durdurulmamış virüsün olumsuz etkilerine maruz kalmış ve 65 y...

İndirim Konusu Yapılacak KDV Ödemeleri Hk.

Sn Hocam, belediyemizde su işletmesi bulunmamakla birlikte su tahakkuk ve tahsilatını yapmaktayız. Belediyemizin üyesi olduğu Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Birliğinin her ay belediyemize kesmiş olduğu atık su bertaraf ücreti bedelinden doğan KDV tuta...

Muhtaçlara Vatandaşlara Erzak Alımı Hk.

Hocam iyi günler dilerim. Belediye olarak koronavirüs kapsamında yardıma muhtaç ailelere yardım kolileri (erzak) dağıtmak istiyoruz. Alacağımız bu yardım malzemelerini (erzakları) hangi satın alma yöntemiyle almamız gerekiyor ve bütçenin hangi kalemi...

İşçilerin Gerçekleştirme Görevlisi Olarak Görevlendirilmesi Hk.

İyi çalışmalar. Belediyelerde kadrolu işçi olarak çalışmakta olan personel, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Gerçekleştirme Görevlisi olarak görevlendirilebilir mi?

Kanalizasyon ve Su Tesisi Harcamalarına Katılım Payı Hk.

Sn Hocam, İller Bankası aracılığıyla kanalizasyon ve içme su hatlarını yeniledik. İhale bedeli 14.000.000,00 TL kdv hariçtir. %50’si SUKAP tarafından karşılanmıştır. Finansmanı için İller Bankasından kredi çekilmiştir. Faiz bedeli 7.000.000,00 TL’dir...

Hazineye Ait Taşınmazın Satın Alınması Hk.

İyi günler hocam. İlçemizde mülkiyeti hazineye ait olan taşınmazı belediye olarak satın almak istiyoruz. Bu taşınmazı doğrudan ihaleye çıkılmadan emlak değeri üzerinden satın alabilir miyiz? İyi çalışmalar.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 398)

Bu Tebliğ; 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 25 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Kararı (28.03.2020) Çerçevesinde Belediye Paylarından Kesinti Yapılmamasının Kapsamı

29.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 28.03.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı K...

Koronavirüs Salgını Sebebiyle Dükkan Kiralarının Ertelenmesi Hk.

Belediyemize ait kira yerlerinin nisan, mayıs, haziran aylarına ait kira tahakkuklarının yapılıp yapılmayacağı ve akabinde tahsil edilip edilmeyeceği hakkında bilgi verilmesini rica ederim.