MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Bina İnşaat Harcının İadesi

2015 yılında belediyemize 10.000,00 TL bina inşaat harcı yatıran vatandaşın, yapı ruhsatı almaması ve 2464 sayılı Bel.Gel.kanununun ek 5 inci maaddesinde Bina İnşaat Harcı, inşaat ruhsatının alınmasından önce makbuz karşılığında ilgili belediyeye öde...

Başka Bir Belediyeden Araç Satın Alınması ve KDV Uygulaması Hk.

Sayın hocam, komşu belediyemiz bir sene önce DMO aracılığı ile 1 adet yol süpürme aracı satın almış, ancak engebeli bir arazi yapısına sahip olduklarından aracı kullanamayarak devre dışı bırakmışlar. Bugün için bizim aynı özelliklere sahip bir araca...

İcradaki Taşınmaz Satışlarında Emlak Vergisi Alacağının Tahsili

1319 S. Emlak Vergisi Kanununun 30 maddesi; "Devir ve ferağı yapılan bina ve arazinin, devir ve ferağın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş Emlak Vergisinin ödenmesinden devreden devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar. Devralanın mükelle...

Stratejik Planın Gönderileceği Kurumlar

Sayın Hocam, Belediyemiz tarafından hazırlanan 2020-2024 yılı stratejik plan meclisin onayına mütakip Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Baskanlığına üst yazı ile birlikte göndereceğiz. Belediyemizce hazırlanan stretejik planı bir başka bakanlığı da...

Basit Usule Tabi Yükleniciye KDV Ödenmesi Hk.

İyi Çalışmalar. Belediyemizce Doğrudan temin 22/d Maddesi gereği yapılacak bir mal alımında 3 adet teklif aldık. Bir tanesi 2.000,00 TL, bir tanesi 2.500,00 ve bir tanesi de 3.000,00 TL olarak açıldı. 2.000,00 TL teklif verenden malı aldık. Basit Usu...

Stratejik Planın Bakanlıklara Sunulması Hk.

Selam, belediyemiz tarafından hazırlanarak meclis kararı alınan 2020-2024 stratejik plan, hangi bakanlıklara gönderilir ve nasıl gönderilir?

Tören, Temsil ve Ağırlama Giderleri

Belediyemizde 2016-2017 yılları arasında eski belediye başkanı döneminde bir lokantada belediyeye ilçe dışından gelen misafirler ile belediyenin iş ve işlemlerini yerine getirmek amacıyla ilçeye gelen Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası ve diğer res...

2020 Yılı Bütçesi Gelir ve Gider Tahminleri

İyi günler hocam, 2019 yılı bütçesini bütün kalemlerde gelir ve gider artışlarına % 5 artış yapılmıştır. Fakat 2020 yılı bütçe artışları en az %10 artış yapılarak bütçe kalemleri bu artışa göre güncellenecek mi, yani bütçe kalem artış oranı %10 veya...

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerleşim Yerlerinde Vergi Muafiyeti ve Su Aboneliği Hk.

Hocam 2015 yılında ilçeye bağlı bir köyde referandum yapılarak ilçeye mahalle olarak bağlandı. İlçemiz büyükşehir kanuna tabi değildir. Bağlanmadan sonra seçim yapıldı ve muhtar mahalle muhtarı olarak seçimlere girdi. Belediye olarak su aboneliklerin...

Ecrimisilde İndirim ve Taksitlendirme

Hocam kolay gelsin. Belediyemizce 2886 sayılı DİK’nun 75. maddesince ecrimisil uygulanan yer ile ilgili işgalci ecrimisile itiraz ediyor. Buna istinaden tekrar ecrimisil düzeltme ihbarnamesi düzenlenerek tekrar tebliğ ediliyor. Teslim tarihi 04.07.20...