MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Şirket İşçisi Kıdem ve İhbar Tazminatı Hk.

1-Mahkemece işten çıkarılan şirket işçilerinin kıdem ve ihbar tazminatlarını belediye başkanlığımız tarafından ödenmesi istenilmektedir. Kararda belediye ve şirket eşit derecede sorumlu tutulması tazminatların belediye bütçesinden ödenmesinde bir sak...

Tecil Faizi Hk.

Belediyemize ait alacaklar taksitlendirilirken tecil bedeli alınması uygun mudur? Tecil bedelinin alınması zorunlu mu veya alınmayabilir mi?

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3)

Bu Tebliğ; sermaye piyasasında faaliyette bulunacak gayrimenkul değerleme kuruluşlarının yetkilendirilmesine, faaliyetlerine ve yetkilerinin kaldırılmasına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrenci Yurtlarında Emlak Vergisi Muafiyeti

İyi günler hocam, Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği adı altında faaliyet gösteren öğrenci yurdu, emlak vergisinde muaf olduklarını yazılı şekilde bildirdiler. Yardım dernekleri emlak vergisinden muaf olurlar mı? Oysa bu kurumlar kamu yararına...

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)

Bu Tebliğ; binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak ars...

Belediye Şirketi Personelinin Belediye Birimlerinde Gerçekleştirme Görevlisi Olarak Görevlendirilmesi

Merhaba Hocam, 375 sayılı KHK'nin nın geçici 24. md. gereği işçi statüsüne geçen ve ayrıca khk sonrası belediye şirketine büro personeli olarak yeni alınan personeller belediye birimlerinde gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirilebilir mi? Syg.

Su Abonelerinden Alınan Ücret ve Teminatlar Hk.

Merhaba, Su abonelerinden alınan güvence bedeli, iştirak payları, su açma ücreti ve mühür fekki ücreti gibi ücretlerin yasal dayanağı nedir? Herhangi bir kanun hükümlerine göre limitler dahilinde mi belirleniyor yoksa tamamen belediye meclisinin inis...

Bina Önlerinin İşgalinden Harç veya Ücret Alınması Hk.

Apartman altlarında bulunan ticarethanelerden, bina çekmelerinden kaynaklanan maliklerin ortak kullanım alanı olan yerlere ticarethane sahiplerinin faaliyet türlerine göre önlerinde yapacakları işgallerden (dondurma dolabı, ekmek dolabı, stantlar, ka...

Taşınmaz Satışlarında KDV İstisnası

Hocam, Belediyemize ait bir dükkan 2886 sayılı kanun kapsamında açık artırma ile satışı yapılacaktır. Muhammen bedel hesabına veya satış bedeline KDV eklenecek mi? 2 tam yıl süreli uhdesinde ise kdv den muaftır diye biliyoruz.

Bakanlık Yardımı Muhasebe Kaydı

Sayın hocam iyi günler. Maliye Bakanlığından belediyemize yapılan proje karşılığında ve direkt yardım olarak gönderilen paranın muhasebe kaydı nasıl yapılacak?