MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Personel Şirketine Yapılacak Ödemelerin Ödenek Tertibi Hk.

Hocam iyi akşamlar. Personel şirketi tarafından gönderilen faturaları öderken Bütçenin hangi gider kalemini kullanacağız? Kodlarıyla yazarsanız minnettar olurum.

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301)

Bu Karar; bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)

Bu Tebliğ; Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun...

İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2279)

Bu Karar; COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına ilişkindir.

Aile Cüzdanı Taşınır Kaydı Hk.

Belediyemiz evlendirme memurluğuna alınan aile cüzdanlarının taşınır kaydı yapılması gerekir mi?

Dernek Binaları İçin Çevre Temizlik Vergisi ve Katı Atık Bedeli Hk.

Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine kiraya verilen ve büro olarak kullanılan bir işyeri Çevre Temizlik Vergisi ve Katı Atık Bertaraf Ücretinden muaf olur mu? Yasal dayanağı nedir?

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği

Bu Tebliğ; 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun (bundan sonra Kanun olarak da ifade edilecektir) 1 ila 7 nci maddelerinde düzenlenen...

Hizmet Araçlarında KDV

Hocam merhabalar. Belediyemize T Cetvelinde kayıtlı olan 2 adet Pick-up ,1 adet Kamyonet ve 1 adet kamyonet üzeri damperli mini çöp toplama aracı olmak üzere 4 adet araç almak istiyoruz. Alacağımız bu araçlar KDV muafiyetine girer mi? Girerse neler y...

Vergi Alacaklarının Tebliği Hk.

İyi günler hocam, belediye olarak her türlü alacaklarımızı 7201 sayılı Tebligat Yasasına göre yapıyorduk. Ancak son edindiğimiz bilgilere göre emlak vergisi, çtv, ilan reklam gibi vergi alacaklarını eğer vatandaşın kendisi veya bir yakını evde ise 72...

Üzerinde Zirai Faaliyet Yapılan Arsanın Emlak Vergisi Hk.

Tapu kayıtlarında arsa vasfında olan bir yerin mükellef tarafından ekim yapıldığı gerekçesi ile tarla olarak vergisinin alınması talebi nasıl değerlendirilmelidir?