MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Kamu Zararı Hk.

Hocam iyi çalışmalar; Belediyemizce iş artışı yapılan ihalalelerde, sözleşme bedelinin yapılan değişiklik sonucunda artan miktara yönelik damga vergisi kesintisi veya tahsili yapılması gerekmesine rağmen ek sözleşme kesintisi gerçekleşmediği, yine ki...

2021 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

Bu Tebliğ; 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağ ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış...

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 66) Değerli Kağıtlar

Bu Tebliğ; 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2021 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmek amacıyla çıkarılmıştır.

Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı Değişikliği

Konu : Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı Değişikliği Hk.

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Çevre Temizlik Vergisi Hk.

Hocam iyi çalışmalar. 27 Aralık 2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğin 5. maddesi 3. fıkrasında Kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergis...

Kamu Kurumları Su Ücret Tarifesi Hk.

Hocam iyi çalışmalar, Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin yüzde 50 fazlasını geçem...

Su Kartlı Sayaç Bedellerinin Taksitlendirilmesi Hk.

Merhaba, Belediyemiz kartlı su sayacını 600 TL bedelle su abonelerine satılmaktadır. Bu bedeli vade farkı almadan taksitlendirme olanağımız olabilir mi? Bunun için Meclis kararı gerekli midir? Desteklerinizi rica ederiz. İyi Çalışmalar

Gelir Kaydı Kodları Hk.

Selam hocam Belediyemizin milli eğitime karlı açmış olduğu kamulaştırmasız arsa el koyma ile ilgili kazanılan davaya ait aktarılan tutar hangi gelir bütçe edeceğine kayıt yapılır, ayrıca müze geliri ve parkometre gelir kodları ne yapılması gerekir?

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19)

Bu Tebliğ; 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makinele...

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

Bu Tebliğ; 1/1/2021 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesine ilişkindir.