MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Öğrenci Yurtlarında Emlak Vergisi Muafiyeti

İyi günler hocam, Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği adı altında faaliyet gösteren öğrenci yurdu, emlak vergisinde muaf olduklarını yazılı şekilde bildirdiler. Yardım dernekleri emlak vergisinden muaf olurlar mı? Oysa bu kurumlar kamu yararına...

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)

Bu Tebliğ; binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak ars...

Belediye Şirketi Personelinin Belediye Birimlerinde Gerçekleştirme Görevlisi Olarak Görevlendirilmesi

Merhaba Hocam, 375 sayılı KHK'nin nın geçici 24. md. gereği işçi statüsüne geçen ve ayrıca khk sonrası belediye şirketine büro personeli olarak yeni alınan personeller belediye birimlerinde gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirilebilir mi? Syg.

Su Abonelerinden Alınan Ücret ve Teminatlar Hk.

Merhaba, Su abonelerinden alınan güvence bedeli, iştirak payları, su açma ücreti ve mühür fekki ücreti gibi ücretlerin yasal dayanağı nedir? Herhangi bir kanun hükümlerine göre limitler dahilinde mi belirleniyor yoksa tamamen belediye meclisinin inis...

Bina Önlerinin İşgalinden Harç veya Ücret Alınması Hk.

Apartman altlarında bulunan ticarethanelerden, bina çekmelerinden kaynaklanan maliklerin ortak kullanım alanı olan yerlere ticarethane sahiplerinin faaliyet türlerine göre önlerinde yapacakları işgallerden (dondurma dolabı, ekmek dolabı, stantlar, ka...

Taşınmaz Satışlarında KDV İstisnası

Hocam, Belediyemize ait bir dükkan 2886 sayılı kanun kapsamında açık artırma ile satışı yapılacaktır. Muhammen bedel hesabına veya satış bedeline KDV eklenecek mi? 2 tam yıl süreli uhdesinde ise kdv den muaftır diye biliyoruz.

Bakanlık Yardımı Muhasebe Kaydı

Sayın hocam iyi günler. Maliye Bakanlığından belediyemize yapılan proje karşılığında ve direkt yardım olarak gönderilen paranın muhasebe kaydı nasıl yapılacak?

Elektronik Haberleşme Altyapısı Geçiş Hakkı Ücreti

Sayın hocam, bazı belediyelerde yazdığım şekilde ihaleler yapılmakta; ……………........... belediyesi sınırları içerisinde bulunan baz istasyonlarının tespiti, tasnifi, teknik analizi ve kamusal alanlara kurulacak yeni 4,5G baz istasyonlarının yerlerinin...

Ödemelerde Sorumluluk ve Kamu Zararı

Merhaba Sayın Hocam, Belediyemiz 2019 ağustos ayı içerisinde İçişleri Bakanlığı denetim elemanınca teftiş edilmiştir. Teftiş neticesinde kamu zararı tespit edilmiştir. Kamu zararına konu; 27.03. 2014 tarihli ödeme emri olan 173.343,20 TL firmanın ala...

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1424)

Bu Karar; bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.