Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi22.07.2023
  • KurumHazine ve Maliye Bakanlığı

Bu yönetmelik, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporcu ücretlerinden tevkif edilerek ödenen gelir vergisinin, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun ek 12 nci maddesi kapsamında iadesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Gençlik ve Spor Bakanlığınca tescil edilmiş olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve vadesinde ödenen gelir vergisinin ilgili işverenlerce açılan özel hesaplara iade edilmesi, özel hesabın oluşturulması, idaresi, bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması, denetlenmesi ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslarına ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu


Yorumlar